Najvyšší komín v Partizánskom, ktorý stojí v areáli bývalých závodov, dostal nový náter. Hoci stavba neslúži pôvodnému účelu, obnoviť jeho farebné značenie bolo potrebné z hľadiska leteckých predpisov.

Určuje to konkrétne predpis L14 Letiská vydaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorý presne určuje prekážkové značenie objektov. Účelom značenia je znížiť nebezpečenstvo pre lietadlá vyznačením existencie prekážok, ktorými sú aj komíny. Ten v Partizánskom meria 146 metrov a okrem výstražného osvetlenia a ďalších potrebných náležitostí musí mať aj presné červeno, prípadne oranžovo-biele označenie vo vrchnej časti a v polovici stavby, dohromady ide o šesť červených pruhov.

Uvažovali o likvidácii komína

Spoločnosť Kvartet, ktorá je vlastníkom stavby, uvažovala v minulosti o likvidácii komína. Asanácia by však bola finančne veľmi náročná a následné posúdenie kondície stavby ukázalo, že komín je v dobrom stave, spoločnosť pristúpila udržiavacím prácam – revíziám bleskozvodu a prasklín, ich vyspraveniu a napokon k obnoveniu leteckého značenia.

Letecké zábery zachytávajúce natieranie komína:

Komín Partizánske letecké značenie

Komín Partizánske letecké značenie

Komín Partizánske letecké značenie

Komín Partizánske letecké značenie

komin zda partizanske

Letecké foto: Marián Szabó