Z parku zmizli choré a nebezpečné agáty. V Partizánskom tento rok pribudne až 50 nových stromov

141

V Parku Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom došlo k výrubu troch stromov. Dôvod bol jednoduchý, podľa arboristov boli staré a predstavovali pre ľudí nebezpečenstvo.

Pokiaľ sa stromy pravidelne nekontrolujú, hrozí, že môžu spôsobiť problémy a zvlášť na miestach, kde sa vyskytujú ľudia. „Ide o agáty, ktoré sú už prestarnuté a napadnuté hubovými chorobami. I keď agát má tvrdé drevo a odoláva poveternostným vplyvom, ale tieto stromy boli choré. Okrem toho i naklonené tak, že ohrozovali bezpečnosť ľudí, pretože sa nachádzali v tesnej blízkosti chodníka,“ povedal Marián Omelka z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ v Partizánskom. O výrub sa postarali Technické služby mesta.

Choré stromy musia preč

Samospráva musí odstrániť ďalšie staré stromy v rôznych častiach mesta. „Na základe arboristického posúdenia a inventarizácie v piatich materských školách bolo určených na výrub tento rok sedem stromov, ktoré boli značne poškodené,“ vysvetlil Marián Omelka.

Na jeseň vysadia nové

Ako pokračoval, za vytnutie drevín je mesto zo zákona povinné vykonať náhradnú výsadbu, preto v jesenných mesiacoch samospráva vysadí až 50 nových stromov, 15 z nich poputuje do areálov materských škôl a 35 sa vysadí v rôznych lokalitách mesta. „To znamená, že v tomto roku v porovnaní s výrubom vysadíme dvojnásobné množstvo nových stromov. Vybrané budú také druhy, ktoré sú aklimatizované a znášajú pôdne aj klimatické podmienky na hornej Nitre,“ uviedol Marián Omelka. Medzi také patrí napríklad javor mliečny, javor horský či duglaska tisolistá.

foto: MTP