Za pokus to stojí

Úspešné predstavenie Divadla mladých Šesť Pé

506
Zdroj foto: FB Divadlo mladých Šesť Pé

Divadlo mladých Šesť Pé sa prvú májovú sobotu predstavilo Partizánčanom so svojou najnovšou hrou. O tom, že desiata, teda jubilejná inscenácia Za pokus to stojí sa mladým divadelníkom naozaj vydarila, svedčil nielen potlesk niekoľkých stoviek domácich divákov v stoji, ale aj viaceré ocenenia na divadelných prehliadkach a súťažiach. Spomeňme aspoň jeden z úspechov: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi udelilo na festivale Divadelná Prievidza divadlu 1. miesto s priamym postupom.

Súbor, ktorý vznikol pred 18 rokmi, v súčasnosti vedie Ondrej Böhm. Okrem mnohých predstavení pre bežných divákov či na prehliadkach amatérskych divadiel vystupovalo zoskupenie aj na Scénickej žatve, pred publikom SND v Bratislave alebo na medzinárodnom festivale Apostrof v Prahe. Z repertoáru divadla spomeňme napríklad hry Najkrajší utopenec na svete, Tracyho tiger, Hra na ocina a maminu alebo Život je hračka. Inšpiráciou pre najnovšiu drámu boli diela amerického prozaika Jeroma Salingera Franny a Zooey a Deň ako stvorený pre banánové rybky. Salinger je známy najmä svojím románom Kto chytá v žite.

V pochmúrnej divadelnej hre Za pokus to stojí sa stretávame s rodinou, v ktorej nevládne príliš harmonická atmosféra. Neurotická a úzkostlivá matka je znepokojená správaním svojej dcéry, ktorá už niekoľko dní nevychádza zo svojej izby a odmieta potravu. Príčinou je tragická smrť jej mladšieho brata. Uzavretosť puberťáčky dokáže prelomiť jej druhý brat a počas ich vzájomných dialógov sa nám pred očami odvíja zádumčivý príbeh. Príbeh o hľadaní spriaznených duší, o hľadaní šťastia, ale hlavne o hľadaní zmyslu života. Vari je ním vysedávanie a popíjanie v kaviarňach, neplodné debaty o najnovších módnych trendoch či snobské reči o umení a kultúre? Alebo je ním snaha o dosiahnutie čo najväčšieho úspechu v škole či účinkovanie v televíznej relácii? Našej puberťáčke sa na rozdiel od jej vrstovníkov takéto ciele zdajú nízke a vôbec ju nenapĺňajú, čo spôsobí problém aj v jej partnerskom vzťahu. Navyše si uvedomuje, že v jej okolí neprevláda úprimnosť, ale pretvárka, pokrytectvo a faloš. To ju doženie až do duchovnej a existenčnej krízy. Keďže svojskí a „neprispôsobiví“ sú aj jej dvaja bratia, dostanú sa súrodenci k psychologičke. Vysvitá však, že odborníčka na ľudskú dušu má v tej svojej dušičke ešte väčší chaos než jej traja klienti dohromady. Najmladší súrodenec rieši svoje problémy samovraždou a nechýba veľa, aby podobne neskončila aj jeho sestra. Vyviesť z emočného kolapsu sa ju svojimi kostrbato podanými, ale úprimnými radami snaží jej druhý brat.

Zmysel života hľadali a hľadajú vo svojich dielach mnohí spisovatelia, básnici a filmári. Nezdá sa, že by sa aspoň niektorí z nich priblížili k cieľu. Ak neberieme do úvahy transcendentné filozofie (náboženstvo, viera, boh), ktoré väčšinou sľubujú nirvánu až po smrti jedinca, žiaden absolútny zmysel života zrejme neexistuje. A ak si niekto dôvod svojej existencie potrebuje uvedomovať, musí si ho nájsť sám. Niekto ho hľadá v rodinnom šťastí, niekto v ocenení svojho pracovného úsilia, inému stačí pocit užitočnosti, alebo prosto iba nezištne koná dobro a prináša svojmu okoliu radosť a úsmev.

ZDROJMichaela Agliová
Redakcia Tempa
Autorské články, na ktorých sa podieľajú viacerí redaktori z našej redakcie, resp. externe spolupracujúci redaktori.