Za štúdium na SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom ponúkajú štipendium

537
soš partizánske štipendium

Krajské štipendium má pomôcť obsadiť odbory, o ktoré je veľký záujem zo strany zamestnávateľov, no sú pritom na trhu práce nedostatkové. Týka sa to aj Strednej odbornej školy J. A. Baťu v Partizánskom, konkrétne dvoch odborov.

Nedostatkové odbory, predovšetkým trojročné odbory vzdelávania a v niektorých odvetviach národného hospodárstva aj študijné odbory so zvýšeným počtom hodín praktického vyučovania, o ktoré žiaci neprejavujú až taký záujem, no sú potrebné na trhu práce, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) podporí formou krajského štipendia s predpokladanou investíciou 90-tisíc eur.

Rozhodovať bude prospech či správanie

„Pôjde predovšetkým o tradičné remeselné a výrobné odbory, kde  v 1. ročníku dostane žiak za jeden mesiac 50 eur, v druhom ročníku 40, v treťom 30 a 4. ročníku 20 eur za jeden mesiac. Na poberanie krajského štipendia bude potrebné splniť základné podmienky, ako je prospech, správanie a dochádzka,“ vysvetlila Lenka Kukučková, hovorkyňa TSK. Župa chce zároveň motivovať aj k dosahovaniu mimoriadnych výsledkov v celoslovenských vedomostných, športových aj kultúrnych súťažiach. Po obsadení prvého miesta môže študent získať až 200 eur.

Podporia aj študentov v Partizánskom

V rámci Strednej odbornej školy J. A. Baťu v Partizánskom, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, pôjde o dva odbory: elektromechanik – automatizačná technika a modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov. Ako nám vysvetlila Katarína Hartmannová, riaditeľka školy, v prvom prípade ide o trojročný učebný odbor, ktorý sa ukončuje získaním výučného listu.

Keď sa však žiaci rozhodnú, môžu pokračovať v štúdiu v rámci nadstavby. „Dopyt po tejto profesii je enormný, s počtom záujemcom problém nemáme, skôr ide o to, že mnohí študenti nakoniec v dospelom živote nevykonávajú to, čo vyštudovali. Na druhej strane, absolventi, ktorí sa v odbore uplatnia, si pochvaľujú, zamestnanie nemajú problém nájsť v slovenskej či zahraničnej firme,“ povedala riaditeľka.

Uplatnia sa všetci

V rámci modelárstva a navrhovania obuvi ide o štvorročný odbor s maturitou. Uplatnenie takýchto študentov  je najmä v umeleckých a talentových odvetviach. Podľa Kataríny Hartmannovej sa absolventi často stávajú dizajnérmi, návrhármi obuvi, či napríklad tatérmi, niektorí zase pokračujú v štúdiu na vysokej škole. „Ročne u nás ukončuje tento odbor 8  až 10 maturantov, je o nich veľký záujem, pretože ako jediná škola na Slovensku máme modelárstvo a navrhovanie obuvi v ponuke,“ vysvetlila. Krajské štipendium bude župa poskytovať od 1. septembra, pričom žiakom prvého ročníka bude vyplatené za prvý polrok v marci 2023.

Zdroj a foto: TSK