Záchrana mladej sovy

759

Vrcholí obdobie, kedy väčšina vtákov dokrmuje v hniezdach posledné mláďatá. Vzhľadom na rok premnoženia hrabošov poľných sa tento jav výrazne odzrkadlil aj na hniezdení ich hlavných predátorov – sov. Plamienky driemavé a myšiarky ušaté zahniezdili v tomto roku už druhýkrát, pretože majú nevídanú potravnú ponuku v podobe premnožených hrabošov na kŕmenie mláďat. Škoda takúto príležitosť nevyužiť… S tým však pribúdajú „starosti“ aj ochranárom. Neustávajú nahlášky vypadnutých mláďat z hniezd od všímavých občanov. Niekedy stačí vyložiť takéto „polodospelé“ mláďa na konár a nechať ho tak, rodičia si ho tam nájdu a budú mu tam nosiť myši. Niekedy je však mláďa zranené a treba ho dopraviť do rehabilitačnej stanice, alebo je ešte príliš malé a treba ho vrátiť do hniezda.

V pondelok 29. júla ochranári riešili v súčinnosti s Mestskou políciou Partizánske vypadnutie mladej sovy – myšiarky ušatej z hniezda v mestskej časti Šimonovany. Sovu prevzali a následne zorganizovali jej návrat do hniezda po strake na vrcholci borovice, kde bolo ešte ďalšie mláďa. Obe mladé sovy boli okrúžkované. Návrat mláďaťa myšiarky ušatej sledovala samica, ktorá s varovným klepaním zobáka posedávala po vrcholcoch okolitých stromov.