ZÁKAZ pre verejnosť stále platí: Do miestnych lesov nesmú hubári, ani cyklisti

638
zákaz vstupu do lesov, aj pre cyklistov

Z dôvodu rozšírenia afrického moru ošípaných u diviakov v pohorí Tribeč má verejnosť od 19. apríla zakázané vstupovať do miestnych lesov. Vznikajú však rôzne dohady. Viacerých zaujíma, či sa nariadenie vzťahuje aj na oblasti, ktorých súčasťou sú napríklad cyklochodníky.

Ako nás informoval prednosta Okresného úradu v Partizánskom Ľubomír Fiksel, zákaz platí pre všetkých bez rozdielu a do odvolania. Do lesov tak nemôžu chodiť ani cyklisti či milovníci hubárčenia. Nariadenie vydal Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Prievidzi. Pokiaľ ho on sám nezruší, stále je v platnosti, keďže takéto nariadenie nie je v kompetencii miestneho okresného úradu.

Uvedený zákaz platí v poľovnom revíri Tribeč, a to v katastrálnych územiach Ješkova Ves a Klátova Nová Ves. V poľovnom revíri Kostrín, v katastri obcí Klátova Nová Ves, Ješkova Ves, Veľký Klíž, Bošany. Rovnako je zakázaný vstup do poľovného revíru Hôrka – v katastrálnych územiach Brodzany, Krásno, Nedanovce, Chynorany, Turčianky a Bošany. Nariadenie sa vzťahuje aj na poľovný revír Bučina, v katastri obcí Veľký Klíž, Klátova Nová Ves, Turčianky, Krásno a Brodzany. Tiež na poľovný revír Osečná, v katastrálnych územiach obcí Brodzany, Kolačno, Malé Uherce a Partizánske.

Platia výnimky

V rámci poľovného revíru Vrch Hora ide o katastrálne územia Ješkova Ves a Veľký Klíž. Zákaz platí aj pre poľovný revír Vrchy Bošany, v katastrálnych územiach Bošany, Klátova Nová Ves a Baštín. Nariadenie sa nevzťahuje na obhospodarovateľov lesných pozemkov, užívateľov poľovných revírov, členov lesnej stráže, poľovnej stráže, stráže prírody, členov rybárskej stráže, štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy a rovnako záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky.

diviaky v lese, africký mor ošípaných v miestnych lesoch

Vstupom na lesné pozemky môže prísť k prenosu tohto vírusového ochorenia na domáce chovy ošípaných a následne k utrateniu všetkých ošípaných v rámci obce, a to bez nároku na odškodné a možnosti zužitkovania mäsa.

Pre viac informácií kontaktujte Okresný úrad v Prievidzi, Pozemkový a lesný odbor na telefónnych číslach 0961 572 980 alebo 0910 891 037. Osoby porušujúce nariadenie čelia pokute do výšky 3 320 eur.

Foto: ilustračné pixabay.com, freepik.com

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.