Zápach v Šimonovanoch spôsobovalo hnojisko: Mesto požiada o stretnutie družstvo

278
hnojisko vmč šimonovany

Obyvatelia mestskej časti Šimonovany sa už niekoľko rokov sťažujú na zápach šíriaci sa z blízkeho hnojiska, ktoré obhospodaruje družstvo vo Veľkých Uherciach. Problematická situácia bola jedným z bodov augustového zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom.

Mestu bola v úvode júna doručená sťažnosť na zápach v Šimonovanoch, ktorý sa šíri z hnojiska umiestneného na poliach nachádzajúcich sa nad rodinnými domami. Keďže samospráva nemá v tejto oblasti priame kompetencie, podnet postúpila príslušným orgánom.

Merania problém nenašli

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach a tiež Okresný úrad Partizánske uviedli, že riešenie obťažovania zápachom nie je ani v ich kompetencii. Podľa primátora Jozefa Božika Štátna veterinárna a potravinová správa na podnet nereagovala. Mesto sa tiež obrátilo na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Ten vykonal v júni tri štátne odborné kontroly v subjekte družstva, pevnej skládky a voľnej skládky. Neboli však zistené porušenia zákona o hnojivách.

Budú rokovať

V priebehu septembra, najneskôr v októbri primátor Jozef Božik zvolá rokovanie zástupcov družstva, poslancov Šimonovian a prítomní budú aj kompetentní zamestnanci z oddelenia životného prostredia MsÚ v Partizánskom. Výsledky rokovania budú predložené na zasadnutie MsZ. Hnojisko sa však už údajne v blízkosti rodinných domov nenachádza. Túto informáciu potvrdil aj Výbor mestskej časti Šimonovany. Napriek tomu primátor na stretnutí so zástupcami družstva trvá.

Foto: VMČ Šimonovany

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.