Zástupcovia Európskej komisie zavítali na hornú Nitru: Problémom je aj zastaraná železničná trať

303
železnice trat partizanske

Členovia Európskej komisie a zástupcovia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR navštívili hornú Nitru, aby navnímali problematiku a aktuálny stav transformácie regiónu.

Delegáti z Bruselu a Bratislavy si počas stredy 28. februára prezreli, ako kraj postupuje v procese transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry. Z prostriedkov IROP-u boli zmodernizované tri stredné odborné školy, vybudoval sa takmer päťkilometrový cyklochodník popri rieke ako prvý úsek Hornonitrianskej magistrály a pracuje sa na dokončení rekonštrukcie cesty Veľké Uherce – Skýcov. Svoje aktuálne plány aj mieru pripravenosti jednotlivých projektov predstavili delegátom osobne zástupcovia bojnickej nemocnice. Tá sa pripravila na zníženie energetickej náročnosti a aktuálne čaká na vyhlásenie výzvy, z ktorej bude projekt v hodnote 12 miliónov eur financovaný.

Milióny aj pre školu v Partizánskom

Ďalším balíčkom podporeným z Fondu spravodlivej transformácie bude modernizácia odborného vzdelávania na siedmich odborných školách v Prievidzskom a Partizánskom okrese, medzi nimi je oprávneným žiadateľom aj Stredná odborná škola J. A. Baťu v Partizánskom. Kraj žiada ministerstvo v rámci tejto výzvy o zvýšenie alokácie aktuálnej výzvy z 25 miliónov eur na 50 miliónov eur.

Pri príprave projektov sa aktéri držia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Ten je podľa slov predsedu TSK nutné aktualizovať. „Z môjho pohľadu je Fond spravodlivej transformácie pre tieto regióny len doplnkový. Oprášme akčný plán, aktualizujme ho, oslovme znova kľúčových aktérov v regióne – starostov, primátorov, firmy, malých aj stredných podnikateľov, neziskové organizácie a ďalších, aby sme sa pozreli, čo je hotové a čo ešte potrebujeme urobiť,“ hovorí Jaroslav Baška.

Zastaraná trať Prievidza – Topoľčany

Podľa župana máme zásadné problémy v premene regiónu, akými je napríklad zlá dopravná dostupnosť. „Hovoríme o tom už roky, no zatiaľ sa nič nepohlo. Región hornej Nitry potrebujeme prepojiť s industriálnym Považím, chceme, aby pokračovala modernizácia železnice na trase Prievidza – Partizánske – Chynorany,“ dodáva.

V pláne je aj projekt vodíkových autobusov, ktoré by boli začlenené do flotily SAD Prievidza, pričom tu by župa rada spolupracovala s Elektrárňou Nováky, ktorá výrobu zeleného vodíka pripravuje. Župan na záver požiadal zástupcov Európskej komisie a MIRRI SR, aby prehodnotili uvoľnenie financií na pokračovanie pôsobenia tzv. Implementačnej jednotky horná Nitra. Ide o osem odborníkov, ktorí pomáhajú samosprávam aj ďalším žiadateľom pri príprave projektov.

Zdroj: TSK, foto: mm