Zlepšiť zlý stav mostov v Trenčianskom kraji pomôžu mostné čaty

247

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) má v správe 639 mostov, viacero z nich je v zlom stavebno-technickom (STS) stave. Župa chce tento problém riešiť dvoma spôsobmi.

Najvyšší kontrolný úrad SR preveril stav mostov na cestách II. a III. triedy v rámci Slovenska, pričom v priebehu kontrolovaného obdobia zistil zhoršenie stavu mostov vo vlastníctve všetkých samosprávnych krajov.

„Na opravu všetkých mostov nikdy nebolo dostatok finančných prostriedkov. Trenčiansky samosprávny kraj sa preto rozhodol zlepšiť ich stav a postupne znížiť modernizačný dlh, ktorý tu je 40 rokov. V rozpočte na rok 2022 župa vyčlenila 500-tisíc eur pre SC TSK na opravy mostných objektov. Tie mosty, ktoré sú v lepšom technickom stave, si plánujeme zmodernizovať vlastnými silami za približne 200-tisíc eur. Za zvyšných 300-tisíc eur sa opravia dodávateľským spôsobom mosty, ktoré sú v horšom stave,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Noví zamestnanci na opravy mostov

„Od 1. septembra tohto roku sme rozšírili organizačnú štruktúru SC TSK. Vďaka tomu vzniknú 3 mostné čaty na cestmajsterstvách v Prievidzi, Trenčíne a Považskej Bystrici. Každá z nich bude mať 5 zamestnancov, tí sa budú výlučne venovať opravám mostov. Okrem toho na správe ciest pribudne aj jeden hlavný odborný technický zamestnanec,“ doplnil župan.

Už v budúcom roku plánujú zamestnanci cestmajsterstiev v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici svojpomocne opraviť 15 mostných objektov a ďalších 15 mostov sa zrekonštruuje dodávateľsky.

Zdroj a foto: TSK

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.