Zmizli zbrane zo súsošia na Námestí SNP v Partizánskom?

957
pomnik snp partizanske susosie obrancovia

Písal sa piaty november v roku 1950, kedy bol za prítomnosti verejnosti, odbojárov a pozvaných hostí odhalený pamätník z dielne akademického sochára Jozefa Kostku a architekta Milana Škorupu. Pamätník padlým hrdinom v Slovenskom národnom povstaní, ktorý sa nachádza na Námestí SNP v Partizánskom, tvorí neoddeliteľnú súčasť vzhľadu centrálnej časti mesta.

Tak ako predmety všedného používania, tak i budovy, cesty či pamätníky potrebujú revitalizácie, revízie, opravy či ošetrenia, ktoré prispejú k ich dlhšej životnosti. Opakom nie je ani pomník v strede námestia. Na svojom mieste stojí už vyše 70 rokov a aj on si zasluhuje náležité ošetrenie a opravy.

pomnik snp partizanske susosie obrancovia

Posledné ošetrenie v roku 2003

Posledným odborným ošetrením prešiel pamätník v roku 2003, a to od októbra do decembra toho roku. Hlavnými procedúrami bolo mechanické odstránenie nánosov – machov a mikroflóry, odsolenie, farebné zjednotenie pieskovcovej sochy partizánov, spevnenie kameňa, vyspravenie špár na podstavci a doplnenie ich chýbajúcich častí a celkové zakonzervovanie sochy, ktoré malo vydržať po dobu piatich rokov. 

Počas tohto ošetrenia a konzervačných prác bolo v okolí objektu postavené lešenie. Medzi obyvateľmi Partizánskeho sa vtedy začalo šíriť, že sa z pamätníka odstraňujú niektoré časti. Po dokončení prác sa tieto fámy medzi obyvateľmi len väčšmi rozšírili.

pomnik snp partizanske susosie obrancovia

Aký bol hlavný problém? 

Niektorým obyvateľom sa zdalo, že z pamätníka zmizli zbrane, ktoré mali v rukách zvierať partizáni. Téma bola istý čas veľmi živá, no po čase sa vytratila a objavila sa len kde-tu ako akási miestna legenda. Prednedávnom sa však na sociálnej sieti opäť rozvírila diskusia, v ktorej niektorí znova upozornili na to, že z pamätníka mali byť odstránené zbrane.

Do diskusie za zapojil aj primátor mesta Jozef Božik, ktorý oslovil pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, pracovisko Prievidza. Odborníci skonštatovali, že počas ostatného ošetrenia pamiatky a ani po ňom nedošlo k odstráneniu žiadnej časti súsošia partizánov. Ešte v januári tohto roka na základe návrhu čitateľa novín, požiadala redakcia Tempo Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, o vyjadrenie k danej veci. Stanovisko pamiatkarov bolo rovnaké. „Pri obnove nedošlo k úbytkom pôvodných prvkov, v žiadnom prípade nedošlo k odstráneniu akejkoľvek plastickej časti pamiatky.“ Spolu s odpoveďou na list boli redakcii zaslané i dokumenty a fotografie, ktoré dokazujú, že k odstráneniu zbraní či iných častí pamätníka skutočne nedošlo.

pomnik snp partizanske susosie obrancovia
Pomník padlým hrdinom v Slovenskom národnom povstaní počas osláv výročia SNP v 50. rokoch a dnes. Porovnanie dobových fotografií s dnešným stavom vypovedá o tom, že k úbytku pôvodných prvkov nedošlo. Potvrdzujú to aj pamiatkari

Zbrane z pomníka nezmizli

Po detailnejšom hľadaní v redakčnom archíve boli objavené fotografie zo dňa odhalenia tohto pamätníka a po ich porovnaní so súčasným stavom je jasné, že žiadne zbrane z pomníka nezmizli. Pri tejto príležitosti bol oslovený i regionálny historik Peter Múčka, ktorého zistenia sa zhodujú s vyjadrením pamiatkarov. Niekedy v roku 2008 som sa prvýkrát stretol s názorom, že počas reštaurátorských prác na súsoší Pamätníka SNP boli vykonané nežiaduce zásahy do jeho hmoty. Po následnom porovnávaní dobových fotografií pred reštaurovaním so súčasným stavom súsošia som dospel k názoru, že pri jeho obnove, zameranej na povrchové konsolidačné procesy – čistenie, odsoľovanie, spevnenie a konzervovanie kameňa, doplnenie narušeného špárovania a tmelenie lokálnych poškodení, nedošlo k úbytkom pôvodných prvkov. Jednoducho, potvrdilo sa slovenské príslovie: ´Čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo´ v praxi.“

pomnik snp partizanske susosie obrancovia
Súsošie tvoria postavy stojacich a kľačiacich partizánov

Čo sa mohlo stať? 

Počas ošetrenia pamätníka pristúpili reštaurátori aj k farebnému zjednoteniu kameňa a odstráneniu nánosov – teda machu a mikroflóry. Pred týmto ošetrením mal pamätník nádych šedej a miestami až čiernej farby. Preto sa mnohým mohlo zdať, že zbrane a siluety na pamätníku sú vďaka tejto šedi výraznejšie. Pravdou je, že vďaka nánosom boli jednotlivé časti pomníka skutočne viac viditeľné, než je tomu dnes. Došlo však k odstráneniu zbraní z pomníka? Odpoveďou sú získané fakty.

Pomník na námestí je skutočným majstrovským dielom, a to nielen prevedením, ale aj posolstvom. Partizáni totiž nezvierajú zbrane priamo v rukách, ale sú zakrytí plášťom, spod ktorého vytŕčajú len malé časti pušiek a guľometov. Práve týmto zosobňujú nádej na mier, ale zároveň vyzývajú k ostražitosti, lebo zlo sa môže kedykoľvek vrátiť.

Foto: archív redakcie a autora