AKTUÁLNE: V Partizánskom zasadal krízový štáb. V nemocnici sa zakazujú návštevy, ako je to s podujatiami?

7066

Na zvýšený počet prípadov COVID-19 v okrese reaguje aj Okresný úrad v Partizánskom. Aké opatrenia prijal?

V piatok 18. septembra zasadal Krízový štáb Okresného úradu v Partizánskom, na ktorom sa prijali viaceré opatrenia, ktoré súvisia so životom v meste a okrese a ktoré reagujú na situáciu v rámci koronavírusu v našom regióne. S účinnosťou od 18. septembra 2020:

  • Krízový štáb OÚ v Partizánskom zakazuje organizovať verejné hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.
  • Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb. Skutočnosť, že ide o hromadné podujatie patriace do tejto výnimky, musí organizátor byť schopný spoľahlivo preukázať. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.
  • Krízový štáb OÚ v Partizánskom tiež zakazuje návštevy v Nemocnici na okraji mesta v Partizánskom do 30. septembra a obmedzuje návštevy na maximálnu dobu 30 minút v domovoch sociálnych služieb. 

foto: ilustračné, FB MZ SR