piatok, 12 júla, 2024

Cenník riadkovej inzerciePodnikateľská inzercia

od 8
  • 84 znakov ( +2€ za každých 28 znakov )
  • podfarbenie inzerátu ( + 4€ )
  • tučné písmo inzerátu ( + 3€ )

Uzávierka pre podanie riadkovej podnikateľskej inzercie do najbližších novín je do stredy 19.00 hodiny s pripísaním platby na účet Vydavateľstva Tempo do piatka do 12.00 hodiny. Inzercia zadaná po tomto termíne bude uverejnená až v nasledujúcom čísle. Platí to aj pre inzerciu, ktorej platba bude pripísaná na účet po uvedenom termíne.

Cenník plošnej inzercie

Objednanie plošnej inzercie je možné realizovať osobne v redakcii, telefonicky na čísle 038/749 42 61 alebo mailom: tempo@novinytempo.sk


Titulka 1

100% príplatok


Titulka 2

50% príplatok


1/1

696 /s DPH
580,00€ bez DPH


1/2 a

336 /s DPH
280,00€ bez DPH


1/2 b

336 /s DPH
280,00€ bez DPH


1/3 a

228 /s DPH
190,00€ bez DPH


1/3 b

228 /s DPH
190,00€ bez DPH


1/4 a

180 /s DPH
150,00€ bez DPH


1/4 b

180 /s DPH
150,00€ bez DPH


1/8 a

90 /s DPH
75,00€ bez DPH


1/8 b

90 /s DPH
75,00€ bez DPH


1/12 a

60 /s DPH
50,00€ bez DPH


1/12 b

60 /s DPH
50,00€ bez DPH


1/24 a

28,80 /s DPH
24,00€ bez DPH


1/24 b

28,80 /s DPH
24,00€ bez DPH


1/48

14,40 /s DPH
12,00€ bez DPH

Neštandardné formáty

Pri plošnej inzercii neštandardného formátu musí jej šírka zodpovedať šírke novinových stĺpcov:

1 stĺpec 40 mm
2 stĺpce 83 mm
3 stĺpce 127 mm
4 stĺpce 170 mm
5 stĺpcov 214 mm
6 stĺpcov 258 mm

1 cm2 = 0,84€ s DPH

0,70€ bez DPH

Pri dodaní hotovej inzercie platíte za uverejnenie reklamy. Pri výrobe reklamy je potrebné k cene za plochu potrebné pripočítať aj cenu za výrobu reklamy.

Výroba reklamy

24 s DPH
20€ bez DPH
pri výrobe reklamy naším grafikom

* pri dodaní hotovej reklamy 0€

PR inzercia

0,96 s DPH /cm2
0,80€ bez DPH /cm2
pri napísaní článku naším redaktorom

* pri dodaní článku 0,84 € s DPH /cm2
(0,70€ bez DPH /cm2)

ZĽAVY

Zľava vo výške

15%
platí pri objednaní 4 a viac opakovaní plošnej inzercie
alebo
polročnej kampane riadkovej inzercie

Zľava vo výške

20%
platí pri objednaní ročnej kampane plošnej inzercie
alebo
ročnej kampane riadkovej inzercie

Uzávierka pre plošnú inzerciu je vo štvrtok do 12.00 hodiny.
Inzercia zadaná po tomto termíne bude uverejnená až v nasledujúcom čísle.