nedeľa, 27 novembra, 2022

Cenník riadkovej inzerciePodnikateľská inzercia

od 6
  • 84 znakov ( +1€ za každých 28 znakov )
  • zvýraznenie písma ( +2€ )
  • rámik ( +3€ )

Uzávierka pre podanie riadkovej podnikateľskej inzercie do najbližších novín je do stredy 19.00 hodiny s pripísaním platby na účet Vydavateľstva Tempo do piatka do 12.00 hodiny. Inzercia zadaná po tomto termíne bude uverejnená až v nasledujúcom čísle. Platí to aj pre inzerciu, ktorej platba bude pripísaná na účet po uvedenom termíne.

Cenník plošnej inzercie

Objednanie plošnej inzercie je možné realizovať osobne v redakcii, telefonicky na čísle 038/749 42 61 alebo mailom: tempo@novinytempo.sk


Titulka 1

240 /s DPH


Titulka 2

120 /s DPH


1/1

576 /s DPH


1/2 a

288 /s DPH


1/2 b

288 /s DPH


1/3 a

192 /s DPH


1/3 b

192 /s DPH


1/4 a

144 /s DPH


1/4 b

144 /s DPH


1/8 a

72 /s DPH


1/8 b

72 /s DPH


1/12 a

48 /s DPH


1/12 b

48 /s DPH


1/24 a

24 /s DPH


1/24 b

24 /s DPH


1/48

12 /s DPH

Neštandardné formáty

Pri plošnej inzercii neštandardného formátu musí jej šírka zodpovedať šírke novinových stĺpcov:

1 stĺpec 40 mm
2 stĺpce 83 mm
3 stĺpce 127 mm
4 stĺpce 170 mm
5 stĺpcov 214 mm
6 stĺpcov 258 mm

1 cm2 = 0,72€ s DPH

0,60€ bez DPH

Pri dodaní hotovej inzercie platíte za uverejnenie reklamy. Pri výrobe reklamy je potrebné k cene za plochu potrebné pripočítať aj cenu za výrobu reklamy.

Výroba reklamy

24 s DPH
20€ bez DPH
pri výrobe reklamy naším grafikom

* pri dodaní hotovej reklamy 0€

PR inzercia

0,72 s DPH
0,60€ bez DPH
pri napísaní článku naším redaktorom

* pri dodaní článku 0,60 € s DPH
(0,50€ bez DPH)

ZĽAVY

Zľava vo výške

15%
platí pri objednaní 4 a viac opakovaní plošnej inzercie
alebo
polročnej kampane riadkovej inzercie

Zľava vo výške

20%
platí pri objednaní ročnej kampane plošnej inzercie
alebo
ročnej kampane riadkovej inzercie

Uzávierka pre plošnú inzerciu je vo štvrtok do 12.00 hodiny.
Inzercia zadaná po tomto termíne bude uverejnená až v nasledujúcom čísle.