Námestie SNP Park Jana Antonína Baťu Partizánske

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Partizánskom v utorok 29. júna bol poslancom predstavený návrh obnovy Námestia SNP a Parku Jana Antonína Baťu, ktorý vzišiel ako víťazný z architektonickej súťaže organizovanej mestom v spolupráci so Slovenskou komorou architektov.

Na rokovaní boli prítomní zástupcovia oboch ateliérov, ktorí sa podieľali na víťaznom projekte. Za ateliér Plural to boli architekti Michal Janák a Zuzana Kovaľová, za ateliér Divo, ktorý s nimi spolupracoval, to bol hlavný projektant Ján Augustín. Mestským poslancom najprv predstavili prácu a projekty svojich ateliérov, následne ich oboznámili s filozofiou návrhu, ktorého cieľom je urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie námestia a parku. Treba pripomenúť, že nešlo o súťaž, ktorá zostane v zásuvke, ale práve víťazný tím má príležitosť uzatvoriť s mestom zmluvu na vypracovanie príslušnej dokumentácie na samotnú realizáciu.

Architekti pri prezentácii návrhu na zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 29. júna:

Námestie nie je prioritou

Diskusiu k návrhu uviedol primátor Jozef Božik informáciou, že riešené územie je rozdelené do dvoch blokov. Prioritou mesta je zamerať sa na prvý blok – územie od bývalej výškovej budovy po kostol. Rekonštruovať sa bude v budúcom roku. Ako sa uvádza aj v súťažných podmienkach, blok 2, čiže revitalizácia územia vyhradeného ulicami Nádražná – Námestie SNP – Jesenského, je viazaná na disponibilné finančné prostriedky vyhlasovateľa. „Dôležité sú momentálne cesty a chodníky ku kostolu a od neho smerom k námestiu, do ďalšej etapy sa nepúšťame. Avšak, v konečnom dôsledku má posledné slovo mestské zastupiteľstvo,“ vyhlásil primátor na zasadnutí.

Námestie SNP Partizánske

Jozef Božik to zdôraznil aj v reakcii na slová poslankyne Márie Hazuchovej, ktorá návrh označila za odvážny a veľkorysý, pričom narážala na rekonštrukciu námestia a zmeny, ktoré by mala priniesť, rovnako ako aj na finančnú náročnosť celej obnovy. „Mesto nie je iba námestie, ale deväť mestských častí, do ktorých treba investovať. Ja osobne vidím rekonštrukciu námestia zhruba o 20-30 rokov. Ak sa zmení financovanie samospráv a dostanú viac financií od štátu, môžeme riešiť aj námestie,“ vyjadril svoj pohľad na realizáciu primátor. Zároveň vymenoval niekoľko ciest a budov v Partizánskom, ktoré už desiatky rokov čakajú na modernizáciu a sú urgentnejšie ako obnova námestia. „Niečo je dôležité viac a niečo menej,“ dodal.

Ocenili prácu architektov

Do diskusie sa zapojil aj poslanec Juraj Krasula. Ocenil samotnú myšlienku odbornej architektonickej súťaže a poznamenal, že ak sa mesto rozhodlo organizovať ju v spolupráci s odborníkmi, mal by sa výsledok rešpektovať. Návrh má podľa jeho slov viac pridaných hodnôt: „Niektoré veci by sme mali akceptovať. Minimálne máme niečo na stole, čo nám dáva priestor sa o tom viac rozprávať a posudzovať to.“ Ako člen mestskej rady bol súčasťou workshopu, na ktorom boli prezentované rozpracované návrhy, z ktorých vzišiel víťazný. Po vysvetlení niektorých náležitostí pochopil zmysel zásahov, ktoré by sa nezainteresovanému občanovi mohli na prvý pohľad javiť ako neakceptovateľné. „Musíme si ujasniť, čo vlastne chceme. Ak sme chceli iba rekonštruovať cesty a chodníky okolo parku, mali sme to robiť vo vlastnej réžii. O 20-30 rokov, kedy by malo prísť na rad námestie, už budú iné technológie a predstavy, reagoval na slová primátora.

Na slová Juraja Krasulu nadviazal aj jeho poslanecký kolega Erich Dvonč. Realizátorom návrhu sa poďakoval za komplexne spracovaný odborný návrh a ocenil, že sa mesto bude môcť budúci rok pustiť do realizácie prvej etapy rekonštrukcie, ktorá zahŕňa priľahlé komunikácie parku. „Námestie nám zatiaľ slúži a možno sa skôr či neskôr dostane na rad aj jeho revitalizácia,“ doplnil.

Rátajú aj s cyklochodníkom

S otázkou ohľadom riešenia dopravy a cyklochodníka v danom území sa na autorov obrátil poslanec Tomáš Merašický. Ako bolo povedané, návrh sa opiera o dopravnú štúdiu, počíta so spomalením dopravy pri školách, kde architekti navrhli drop off zóny, a komunikujú o zmenách aj s riaditeľkami dotknutých škôl, pričom zapracovávajú ich jednotlivé požiadavky.

Posted by PLURAL on Saturday, June 12, 2021

 

Ráta sa aj s cyklocestou. Fakt, že už v priebehu súťaže tím komunikoval s Cyklokoalíciou z Bratislavy zodpovednou za vypracovanie dopravno-urbanistickej štúdie na vybudovanie kostry cyklotrás v meste, ocenila aj prednostka MsÚ Partizánske Dáša Jakubíková. „Celý návrh je veľká príprava na čerpanie externých zdrojov či už v rámci tohto programovacieho obdobia, alebo v tom nasledujúcom,“ uviedla optimisticky na adresu rekonštrukcie druhej etapy. „Kvitujem, že návrh prináša na námestie reálnu zeleň, vzrastlú zeleň a nie trávniky. Treba si uvedomiť, že stromy znamenajú ochladzovanie priestoru a tieň. Či sa nám to páči alebo nie, na námestí je teraz málo stromov,“ dodala a vyzdvihla aj prínos vodozádržných opatrení, ktoré architekti zapracovali do konceptu námestia. Aj ich realizácia by mohla byť v budúcnosti naviazaná na externé zdroje z rôznych projektov.

Práce sú na pláne o rok

Ďalší postup načrtol na rokovaní Milan Kráľ, vedúci oddelenia výstavby a územného plánovania MsÚ. Na základe výsledkov súťaže bude autorovi víťazného návrhu zadaná zákazka, ktorej predmetom je vypracovanie urbanistickej štúdie. „Výsledkom architektonickej súťaže a zároveň pridanou hodnotou je, že máme vybraného dodávateľa následnej dokumentácie. Na úvod bude vypracovaná podrobná štúdia realizovateľnosti oboch blokov. Zapracované budú do nej naše pripomienky a bude prerokovaná s príslušnými orgánmi. Naším záujmom je, aby do konca roka bola vypracovaná a schválená dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a vydané stavebné povolenie pre realizáciu stavby v území bloku 1 – od ulice Jesenského po kostol.“

Projekt musí byť pripravený tak, aby mesto na jar spustilo verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukčných prác, ktoré sú naplánované na leto budúceho roka. Ako upozornil primátor, pôjde o rozsiahlu a komplikovanú rekonštrukciu ciest a chodníkov.

Námestie SNP architektonická súťaž

Foto: mm, FB Plural, video: YouTube Mestská televízia Partizánske