Doprava v Partizánskom so zmenami. Na čo dávať pozor?

1705
nove parkovanie pri kine partizanske

Obnovené značenia priechodov pre chodcov, nové stop čiary, ale aj zmeny v doprave. Niektoré platia v Partizánskom už niekoľko týždňov i mesiacov, iné tu máme krátko, a ešte sme si na ne celkom nezvykli. Príkladom je nový systém parkovania pri Mestskom 3D kine, ktorý platí vyše mesiaca.

„Zatiaľ, čo to funguje, sme zaznamenali pár problémov. Vodiči  nerešpektujú zvislé dopravné značenie, jazdia popamäti, idú do protismeru. Treba si to uvedomiť a všímať si dopravné značenie,“ upozorňuje Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Partizánskom. Po novom sa totiž na parkovisko vchádza hneď po odbočení z ulice Generála Svobodu. Doprava je tam zjednosmernená a už sa neparkuje kolmo, ale šikmo. „Mesto zrekonštruovalo výjazd z parkoviska a celá tá rekonštrukcia spočívala v tom, že bolo potrebné rozšíriť jazdné pruhy tak, aby vyhovovali norme na úkor chodníka, ktorý mal pomaly väčšiu šírku ako komunikácia. Tento výjazd bol doplnený novým dopravným značením, je tam umiestnená stopka, doplnená hlavná cesta a ďalšie dopravné značenie v zmysle projektu, ktorý spracovala odborne spôsobilá osoba,“ opísal Peter Minárik. Parkovisko je po rekonštrukcii určené pre 55 vozidiel.

Mätúce priechody zmizli

Úprava sa v danej lokalite dotkla aj priechodu pre chodcov pred miestnym hotelom, kde boli doposiaľ namaľované dve „zebry“ blízko seba. Jedna bola prednedávnom odfrézovaná a druhá premaľovaná nanovo, aby sa predišlo zbytočným mätúcim situáciám. Rovnaký problém riešilo mesto pri výškovej budove na Námestí SNP a pri pobočke ČSOB na Generála Svobodu. Kvôli bezbariérovej úprave chodníka pred ČSOB bolo nutné premaľovať nový priechod pre chodcov. Viditeľný bol totiž stále aj pôvodný priechod pre chodcov a pre mnohých vodičov aj chodcov bolo mätúce, že tam boli dva priechody vedľa seba, ktoré majú šírku 3 metre. Z tohto dôvodu mesto Partizánske zabezpečilo odfrézovanie pôvodného priechodu pre chodcov a dali sme obnoviť čiary na tom, ktorý je regulérny,“ ozrejmil Peter Minárik.

Obnovili vodorovné značenia na cestách

Možno ste zaregistrovali, že pred pár dňami bola dokončená aj obnova vodorovného dopravného značenia na komunikáciách v Partizánskom. Spoločnosť z Topoľčian, ktorá mala obnovu pod palcom, mala práce rozdelené do dvoch etáp – prvú stihla dokončiť do 15. júna, druhá trvala do 15. júla. „Okrem priechodov pre chodcov, deliacich čiar, vodiacich čiar a dopravných tieňov sme obnovili aj časť parkovacích státí hlavne na sídliskách Luhy II, Luhy I a Šípok. Centrum mesta sme neobnovovali, pretože by mal byť uvedený do prevádzky systém regulovaného parkovania, čiže neriešili sme to z toho dôvodu, že budeme následne robiť obnovu podľa už nanovo schváleného dopravného značenia,“ vysvetlil Peter Minárik z mestského úradu. Projekt regulovaného parkovania je podľa jeho slov už v procese schvaľovania a mesto ho plánuje zaviesť do praxe v najkratšom možnom termíne.

Nová stop čiara

Medzi novinkami v dopravnom značení je aj namaľovaná stop čiara pri výjazde z Nábrežnej ulice smerom na Šípok, ktorá dopĺňa dávnejšie osadenú značku prikazujúcu zastaviť a dať prednosť vozidlám. Rovnaké značenie platí už približne rok pri výškovej budove. „Na križovatke ulíc Námestie SNP a Jesenského došlo k výmene dopravného značenia z toho dôvodu, že v priebehu roku 2018 tam boli tri vážne dopravné nehody. Z toho dôvodu dopravný inšpektorát odsúhlasil zmenu dopravného značenia a túto zmenu mesto Partizánske zrealizovalo,“ odôvodnil Peter Minárik osadenie stopky a stop čiary na danom mieste. V snahe zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky dalo mesto zvýrazniť aj vyvýšený priechod pre chodcov na Námestí SNP pri Dome kultúry. Aby bol dostatočne viditeľný a opticky nesplýval s vozovkou, doplnili ho namaľované žlté šípky.

foto: redakcia