Dnes máme na výber veľké nákupné centrá, hypermarkety a outlety, no ešte pred polstoročím bola ponuka obchodov poriadne oklieštená. Nakupovalo sa v malých predajniach a o veľkých obchodných centrách nebolo vtedy ani reči. Niet divu, že poriadny rozruch pred 55-timi rokmi narobila výstavba prvého moderného Obchodnému domu Mladosť v Partizánskom.

Jeho vybudovanie bolo reakciou na prudký rozvoj a zvyšovanie výroby obuvi. Pôvodná sieť maloobchodných predajní v meste, ktorú tvorili objekty postavené firmou Baťa, nestíhala reflektovať na požiadavky zákazníkov. Obyvatelia chceli jednoducho viac. Prebehli viaceré rokovania a onedlho sa mestom šírila radostná správa – Obchodný dom vyrastie uprostred námestia na tom najatraktívnejšom mieste! Spoločenskému domu mal po ľavej strane pribudnúť sused, ktorého výstavba pohltila celkovo 7 a pol milióna korún. Projekt mal veľkolepé zadanie. „Vnútorné i vonkajšie vybavenie bude také, aby v ničom nezaostalo za praktičnosťou, modernosťou i potrebným efektom. Vonkajšia fasáda bude zo svetlého prírodného brizolitu,“ informoval o plánoch Úderník na jar roku 1964. Prívlastok „mesto mladých“ sa preniesol aj do názvu obchodného domu. Jeho symbolom sa stala plastika na priečelí budovy, vyjadrujúca radosť.

Náročné prípravy

Od 1. apríla 1964 prešli pod správu obchodného domu viaceré obchody. Medzi nimi predajňa domácich potrieb, sklo-porcelán i papiernictvo. Priestory na prvých troch poschodiach začali postupne obsadzovať predajne, kým najvyššie poschodie patrilo kanceláriám a spoločenskej miestnosti. Ostatné tri boli teda zaplnené rozmanitým sortimentom, od obuvi cez textil až po strihovú službu a úpravu konfekcie. Otvorenie naplánovalo vedenie obchodného domu spojiť s oslavami 20. výročia SNP. „Najnáročnejšie bolo spoločne s dodávateľom zabezpečiť plnenie harmonogramu dokončovacích prác. Veľa úsilia sme vynaložili pri vytváraní pracovných kolektívov. Vedúci oddelení si postupne vytvárali kolektív predavačov,“ spomínal v rozhovore pre redakciu Albert Panák v roku 2015, prvý riaditeľ OD Mladosť.

Zavádzanie samoobsluhy

Slávnostnému otvoreniu pripísali dátum 22. september. Svojou prítomnosťou poctili významný deň viacerí vzácni hostia. Od tejto chvíle čakala obchodný dom náročná skúška – úspešne zvládnuť moderný systém, ktorý ako novinku zaviedli práve v obchodnom dome v Partizánskom. Bol ňou samoobslužný predaj sortimentu priemyselného tovaru a tento výdobytok znamenal skutočnú zmenu. Úloha z Ministerstva obchodu SR však znela jasne – ak sa tento systém osvedčí v Partizánskom, preberú ho všetky obchodné domy v ČSR. Za zmienku stojí fakt, že zákazníkom sa v tom čase venovalo v predajniach 180 pracovníkov, prevažne ženy. Obchodný dom mal úspech, rýchlo si získaval priazeň a budoval dobré meno. Vedeniu sa darilo nadväzovať kontakty s výrobnými podnikmi na Slovensku, a tak sa v predajniach hromadil tovar v tej dobe zvučných značiek ako Orava Tesla, Odevné závody Trenčín, Slovenka Banská Bystrica, Makyta Púchov, ZDA Partizánske a mnohé ďalšie. Pozornosť ľudí pútali najmä predajno-propagačné akcie, ktoré pravidelne organizovalo vedenie Obchodného domu Mladosť v spolupráci s uvedenými podnikmi.

Z Mladosti sa stal Prior

O dva roky neskôr bol obchodný dom po zriadení Generálneho riaditeľstva PRIOR so sídlom v Bratislave premenovaný na OD PRIOR. Za dosiahnuté vynikajúce výsledky za rok 1968 sme získali hrdý titul Najlepší Obchodný dom Prior v ČSSR. Osobitným úspechom bolo rozhodnutie, ktorým schválili zavedenie progresívnej formy samoobsluhy do všetkých obchodných domov v ČSR. Počet zákazníkov rástol a pozitívny dopad mala prevádzka Prioru v Partizánskom aj na návštevnosť mesta. Avšak, zmeny v spoločnosti, ktoré nastali v ďalších rokoch, neobišli ani existenciu obchodného domu. Privatizácia sa dotkla aj Priora.