Na obnovu národnej kultúrnej pamiatky v Bánovciach poputuje 650-tisíc eur

309
pamatny dom janka jesenskeho banovce

Národný umelec Janko Jesenský, ktorý sa zaradil medzi najvýznamnejších slovenských literátov 20. storočia, býval v Bánovciach nad Bebravou až do roku 1914. Jeho pôsobenie v bánovskom regióne pripomína tabuľa s bustou od akademického sochára M. Tomáška, umiestnená na Pamätnom dome na Jesenského ulici. 

Ako informovala Trenčianska župa, v tomto roku sa uskutoční jeho rekonštrukcia, na modernizáciu vyčlenila v krajskom rozpočte 650-tisíc eur. Obnova národnej kultúrnej pamiatky sa zrealizuje podľa pripravenej projektovej dokumentácie, ktorú župa obstarala s pomocou dotácie z Ministerstva kultúry SR.

pamatny dom janka jesenskeho
Návrh budovy po rekonštrukcii, zdroj foto: TSK

„Samotná rekonštrukcia zahŕňa viaceré úpravy, od eliminovania vlhkosti muriva, cez obnovu fasády a architektonických prvkov až po modernizáciu strechy a s ňou súvisiacich konštrukcií. A to s dôrazom na zachovanie historického výrazu budovy národnej kultúrnej pamiatky v súlade s podmienkami danými Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne,“ uviedla Martina Lamačková z Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK. Pamiatku v okresnom meste využívajú aj žiaci a pedagógovia Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou.

Text a foto: TSK