Situácia na Slovensku je vážna a na tento mimoriadny stav sú mnohí nútení reagovať inak ako zvyčajne.

Po dôkladnom zvážení ďalších krokov sme sa v redakcii v záujme ochrany našich čitateľov rozhodli nepostupovať tak ako každý týždeň, ale volíme bezpečnejšiu cestu pre nás všetkých – najbližšie vydanie novín budeme publikovať LEN v elektronickej verzii.

Online číslo Tempa si budete môcť nalistovať už v nedeľu večer na webovej stránke novinytempo.sk. Na rozdiel od tlačených novín bude toto vydanie dostupné pre všetkých ZADARMO. Ak máte vo svojom okolí čitateľov Tempa, hlavne starších ľudí, počítačovo zdatných, prezdieľajte a posuňte im túto informáciu, budeme vám za to veľmi vďační.

Tí, ktorí by chceli PDF verziu Tempa dostať priamo do svojej mailovej schránky, nech nás kontaktujú na adrese: tempo@novinytempo.sk.

Pre viac aktuálnych informácií sledujte našu webovú a facebookovú stránku.