Plat primátora Partizánskeho sa zníži o stovky mesačne. Požiadal o to sám

767

Úprava platu primátora Jozefa Božika bola jedným z dvoch bodov prerokovaných Mestským zastupiteľstvom v Partizánskom na 1. mimoriadnom zasadnutí. To bolo zvolané na štvrtok 19. decembra, len pár dní po riadnej decembrovej schôdzi. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov.

Na danom mimoriadnom zasadnutí bolo prerokované uznesenie MsZ zo dňa 13. decembra 2018, kedy poslanci odklepli úpravu platu primátora. Pohyblivá zložka mzdy najvyššieho predstaviteľa mesta by sa mala po novom znížiť z pôvodne schválených 50 % na 35 %. Týchto ušetrených pätnásť percent z pohyblivej zložky mzdy by malo podľa nového návrhu putovať do fondu prostriedkov, ktorý by sa cez limit primátora použil v rámci oblasti „Nižší plat primátora pre deti, mládež a seniorov“.

Návrh podal sám primátor

Návrh bol do programu schôdze predložený samotným primátorom, ktorý na rokovaní požiadal poslancov o jeho odsúhlasenie s platnosťou od 1. januára 2020. V pléne však rezonovali rôzne reakcie a nie všetci prítomní poslanci sa so žiadosťou primátora stotožnili. Poslanec MsZ Tomáš Merašický vyjadril nesúhlas s prosbou Jozefa Božika, ktorého súčasný plat podľa jeho slov zodpovedá funkcii najvyššieho predstaviteľa mesta, manažéra niekoľkomiliónového rozpočtu a najvyššieho výkonného orgánu mesta. Poslanec sa napokon hlasovania zdržal. K bodu programu sa obdobne vyslovili aj poslanci Juraj Krasula a Erich Dvonč, ktorí primátorovi napokon vyjadrili podporu a deklarovali, že budú hlasovať za len preto, že je to jeho výslovné želanie. V hlasovaní bol návrh schválený štrnástimi prítomnými poslancami, jeden sa zdržal a jeden poslanec návrh neodobril.

Ročne sa ušetria tisíce eur

Plat primátora vo výške 4877,59 eur tvoril vlani 3,21-násobok priemernej mesačnej mzdy (3251,73 eur). Schválené zvýšenie pohyblivej časti platu o 50 % predstavuje 1625,86 eur, navrhované zníženie pohyblivej časti mzdy na 35 % činí čiastku 1138,11 eur. Úspora na plate znamená 487,75 eur mesačne, k čomu však treba pripočítať mzdové odvody, čím sa celková ušetrená suma vyšplhá na 658,22 eur mesačne, a teda 7898,64 eur ročne. Po zverejnení výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2019 bude automaticky upravený aj plat primátora a tiež výška šetrenia platu sa mierne zvýši.

Kompletné zmeny, ktoré prinieslo mimoriadne zastupiteľstvo, si prečítate v prvom čísle týždenníka Tempo. To vychádza už v pondelok 13. januára.

foto: mtp