Poškodenej budove v bývalých závodoch v Partizánskom chcú vdýchnuť nový život: Koncerty, bývanie či svadby

3473

Revitalizácia budovy č. 61 v areáli bývalých závodov, z ktorej by mal vzniknúť v budúcnosti kultúrno-komunitný priestor, bola predmetom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v stredu 2. marca na pôde Mestského úradu v Partizánskom.

O budúcnosti objektu diskutoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, vedenie samosprávy a viaceré občianske združenia, ktoré sa venujú kultúre a zachovávaniu historického dedičstva pôvodných Baťovian.

Vyžaduje si nákladnú rekonštrukciu

Budova č. 61, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, má päť nadzemných podlaží s celkovou rozlohou 8 650 m2. Jej technický stav je nevyhovujúci, podľa hodnotenia znalcom je objekt v zlom stave, v budove nie je voda, elektrina, hygienické zariadenia sú zničené a elektroinštalácia povytŕhaná. Objekt je v súčasnosti v rukách súkromnej spoločnosti, preto je potrebné získať financie nielen na samotnú rekonštrukciu, ale aj kúpu nehnuteľnosti.

byvale zavody zda baťa partizanske
Budova č. 61, foto: mm

„Chceme poukázať  na Baťovo dedičstvo ako na veľkú hodnotu pre mesto Partizánske, ktoré je reprezentované práve budovami v bývalých závodoch. Nemáme plán len kúpiť, zrekonštruovať a hľadať nájomcu. O tomto postupe sme presvedčení, že by viedol k neúspešnému projektu. Preto chceme celý proces realizovať participatívnym spôsobom, zapojiť verejnosť, rôznych aktérov, odborníkov. Výstup by mal slúžiť ako podklad pre architektonickú štúdiu,“ vysvetlil Radovan Mik z občianskeho združenia Fabrika umenia. Stretnutia sa okrem toho zúčastnili aj členovia OZ Užitoční ľudia, Klubu absolventov Baťovej školy práce, ako aj zástupcovia mestských inštitúcií.

Aj pre kultúru i podnikateľov

Vďaka konštrukčnému riešeniu interiér poskytuje vysokú mieru flexibility pri organizácii vnútorného priestoru, vzniknúť tam podľa autorov myšlienky môžu byty, hotel, umelecké ateliéry či plocha na rôzne večierky a oslavy. Budova by nemala slúžiť len na kultúrne či komunitné účely, ponúkať by mala aj možnosti pre komerčné využitie, čím by sa zabezpečilo pokrytie prevádzkových nákladov.

revitalizacia budovy závody partizanske
Zdroj: Fabrika umenia

„Investovanie do projektu si bude vyžadovať nemalé finančné prostriedky, preto je nutné pripraviť taký projekt, ktorý sa bude môcť uchádzať o rôzne zdroje, či už v rámci cezhraničnej spolupráce, nórskych fondov alebo z fondu spravodlivej transformácie,“ pokračoval Radovan Mik. Podľa jeho slov na príprave projektu spolupracujú s Pamiatkovým úradom SR, kolektívom SPOLKA, ktoré združuje odborníčky zaoberajúce sa urbanizmom a angažovaním verejnosti do tvorby miest, ako aj slovenským ateliérom 2021 architekti.

Kraj a mesto budú spolupracovať

„Súčasťou projektu chce byť aj Trenčianska župa. V Partizánskom funguje mnoho združení a organizácií, ktoré by vedeli využiť takéto kreatívne centrum a, samozrejme, je to aj veľká pridaná hodnota pre tento región. Výzvou sú ale finančné prostriedky, preto chceme nájsť dobrých partnerov, aby sme sa mohli uchádzať o prostriedky z eurofondov. V prvom rade je potrebné do tejto myšlienky zapojiť kraje a mestá zo zahraničia, konkrétne Moravy,“ povedal po predstavení projektu predseda TSK Jaroslav Baška.

byvale zavody budova č 61 partizanske
Zdroj: Fabrika umenia
Zdroj: Fabrika umenia

Hľadajú partnerov

V apríli sa preto na pôde župného úradu s aktérmi projektu podpíše memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. Revitalizáciu poškodenej budovy pozitívne vníma aj samotná samospráva, ako však upozorňuje primátor Partizánskeho Jozef Božik, takýto projekt z finančného hľadiska presahuje nielen mesto, ale aj investičné možnosti župy.

„Začínane s niečím, čo nebude trvať ani jeden mesiac, ani jeden rok. Ide o veľký plán, ktorý však chceme úspešne zrealizovať. Pri najbližšej návšteve partnerských Otrokovíc chcem vedenie presvedčiť, aby sa do projektu zapojilo podpísaním memoranda, zároveň plánujem rokovanie s primátorom Zlína. Mojou úlohou je taktiež prilákať do tímu aj mesto Svit, ktoré je podobne, ako Partizánske, spojené s históriou firmy Baťa,“ konkretizoval plánované kroky našej samosprávy Jozef Božik.

Foto: mm, vizualizácie: Fabrika umenia