Poslanci v Partizánskom budú rokovať o zmene rozpočtu i záverečnom účte meste

65

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom sa neuskutoční v ohlasovanom termíne – v utorok 23. apríla. Poslanecký zbor sa stretne o deň skôr, čiže v pondelok 22. apríla o 13.00 h, a to vo veľkej zasadačke mestského úradu.

Poslancom budú predstavené záverečný účet mesta za rok 2023, tiež správy o činnosti mestskej polície, ako aj základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Zastupiteľstvo sa bude zaoberať aj návrhom na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Partizánske právnickým a fyzickým osobám v roku 2024 v oblasti kultúry, ako aj návrhom na doplnenie obrady konajúcich poslancov či návrhom na aktualizáciu Poriadku odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Partizánskom a ostatných fyzických osôb v orgánoch samosprávy.

Súčasťou rokovania bude aj prvá zmena rozpočtu pre tento rok. Bod Slovo pre verejnosť je naplánovaný v tradičnom čase – od 15.30 do 16.00 h.

Rokovanie je verejnosti prístupné, vysielané bude naživo prostredníctvom YouTube kanála Mestskej televízie Partizánske.

Materiály k zastupiteľstvu nájdete na stránke www.partizanske.sk.

Foto: MTP