Práce na novej kruhovej križovatke v Partizánskom sa skomplikovali

2895
kruhova križovatka ul gen svobodu partizanske

Projekt kruhovej križovatky na Ulici gen. Svobodu v Partizánskom odštartoval v polovici augusta. Stavebná spoločnosť však pri výkopových prácach v jednom úseku narazila na problém.

Aktuálnu situáciu si preveril aj primátor Jozef Božik počas kontrolného dňa v utorok 5. septembra. „Práce nepokračujú podľa naplánovaného harmonogramu, nakoľko sa na tejto stavbe vyskytli neočakávané udalosti.  V podloží budovanej križovatky sa nachádzajú inžinierske siete tretích strán, konkrétne ide o tepelný kanál,“ vysvetlil stavbyvedúci Juraj Bunda. Ten je podľa stavebnej spoločnosti vo výškovej a smerovej kolízii, čo neumožňuje pokračovať s prácami v danom úseku. „Tieto siete sú podľa vyjadrenia správcu v takom stave, že je potrebné nové riešenie. Nakoľko tento objekt nepodlieha predmetu prác, nevieme momentálne posúdiť a ani povedať, aké zdržanie môže z toho plynúť,“ povedal stavbyvedúci.

Hľadajú najlepšie riešenie

Na rade sú teraz rokovania samosprávy a Technických služieb mesta Partizánske, aké kroky sa podniknú. „Spolu s Technickými službami a projektantom pre tepelné hospodárstvo, ktorý pre nich pracuje, sa snažíme vyriešiť technické problémy a predpokladáme, že sa čoskoro dostaneme k riešeniu a potom sa bude skúmať zabezpečenie materiálu,“ povedal počas kontrolného dňa Milan Kráľ z oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ v Partizánskom.

Robia na iných úsekoch

Stavebný ruch neutíchol úplne, práce prebiehajú v častiach, kde to situácia dovoľuje. Firma odstránila pôvodné konštrukčné vrstvy, v daných úsekoch sa vymenilo podložie. „Momentálne osádzame prvky dažďovej kanalizácie a v časti od začiatku úseku budeme pokladať prídlažbu a realizovať uličné vpusty,“ dodal Juraj Bunda. Komplikácie dopravu v danom úseku neovplyvnili. Aj naďalej je premávka vedená v oboch smeroch.

Foto: MTP