Prvé tohtoročné zasadnutie MsZ v Partizánskom už v utorok: O čom budú rokovať poslanci?

106

Prvé rokovanie mestských poslancov v roku 2024 v Partizánskom zvoláva primátor Jozef Božik na utorok 27. februára.

Uskutoční sa ako tradične vo veľkej zasadačke MsÚ so začiatkom o 13.00 h. Úvod navrhovaného programu bude patriť vystúpeniu nového náčelníka MsP Petra Stýskala a po ňom sa poslanci pustia do prerokovania širokej škály tém.

Začnú návrhom na schválenie aktualizácie VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta a pokračovať budú aktualizovaním Prevádzkového poriadku Mestskej parkovacej zóny.

V programe sú ešte dve všeobecne záväzné nariadenia – jedno sa bude týkať používania pyrotechnických výrobkov na území mesta a druhé pojednáva o poskytovaní dotácií z mestského rozpočtu.

Na februárovej schôdzi budú poslancom predložené správy o činnosti VMČ a odborných komisií pri MsZ za rok 2023. Vypočujú si aj návrhy na personálne zmeny, návrhy na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta právnickým a fyzickým osobám na tento rok a zaznie aj informácia o rozpočtovom opatrení týkajúca sa roka 2023. Ako tradične je čas od 15.30 do 16.00 h venovaný časti Slovo pre verejnosť.

Celé rokovanie bude vysielané naživo prostredníctvom YouTube kanála Mestskej televízie Partizánske.

Materiály nájdete na webe mesta. 

Zdroj: MsÚ Partizánske, foto: MTP