Rekonštrukcia kotolňa Luhy Partizánske

S kotolňou na sídlisku Luhy II v Partizánskom súvisí jedna z najväčších investičných aktivít mesta Partizánske v tomto roku. Ide o projekt realizovaný Technickými službami mesta.

„Na sídlisku Luhy II máme tri kotolne, ktoré sú niekoľko desiatok rokov staré, a bolo by potrebné do nich investovať. Projekt, na ktorom pracujeme od jesene, vychádza z toho, že zrekonštruujeme jednu kotolňu a kotolne A a C sa zrušia,“ uviedol na aprílovom kontrolnom dni Tibor Kúdela, riaditeľ Technických služieb mesta Partizánske. V rámci projektu prejde obnovou kotolňa B, nachádzajúca sa pri bytových domoch č. 1030 a 1031 na Veľkej okružnej, ktorá zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou sídlisko Luhy II. Celková suma  projektu sa predpokladá na 1,5 milióna eur, Technické služby mesta na ňom pracujú od októbra minulého roka.

Pribudne 22 metrov vysoký komín

Čo sa týka rekonštrukcie jej vybavenia, do kotolne pribudnú podľa slov riaditeľa TSM nové kotly a ekonomizéry: „Tie budú vychladzovať spaliny. Momentálne sa pred budovou robia prípravné práce na osadenie komínového telesa, výška komína je 22 metrov.“ Popritom sa zmodernizuje aj samotný objekt. „Bude sa robiť strecha, opláštenie, vymenia sa okná, čiže tá kotolňa bude vyzerať lepšie ako vyzerá v súčasnosti,“ menoval ďalšie práce Tibor Kúdela.

Modernizácia tepelného hospodárstva Luhy Partizánske
Pätka pre osadenie komína, ktorý bude vysoký 22 metrov

S avizovaným zrušením dvoch kotolní na sídlisku súvisí realizácia rozvodov kúrenia medzi pôvodnými kotolňami A a C a kotolňou B. „Súčasťou bude prepojenie s kotolňami A a C, a rekonštrukcia tepelných rozvodov kotolne B. Prepoj kotolní A a C je v dĺžke asi 420 metrov. A tepelné rozvody kotolne B sú v dĺžke asi 680 metrov,“ uviedol Kúdela. Obe uvedené kotolne, ktoré sa zrušia, sa nachádzajú na sídlisku Luhy II, jedna pri bytovom dome č. 1015, druhá pri činžiaku č. 1104 na Veľkej okružnej.

Čakajú na koniec vykurovacej sezóny

V súčasnosti sa čaká na skončenie vykurovacej sezóny, aby sa prípravné práce, ktoré momentálne prebiehajú, mohli posunúť do hlavnej, realizačnej fázy. „Od októbra sme podnikli viacero krokov – bola spracovaná projektová dokumentácia, stavebné povolenie a pracovníci aktuálne vypratávajú nepotrebné časti z kotolne B. Robia sa prípravy na elektrické rozvody, prípravy na osadenie kotlov a máme už hotový rozvádzač, ktorý pôjde do kotolne B. Urobili sme asi päť výberových konaní za účasti poslancov a hodnota tovaru, ktorý je teda už nakontrahovaný, je v objeme približne 300 000 eur. Stihli sme urobiť výberové konanie na dodávku kotlov, predizolovaných potrubí, jednak železných a jednak plastových, a máme už vysúťažený aj komín, prístroje i zariadenia, ktoré budú súčasťou kotolne,“ vymenoval riaditeľ TSM v predposledný aprílový deň.

Kotolňa B Luhy II Partizánske
Objekt kotolne B sa zrekonštruuje navonok, ale modernizácia sa týka hlavne jej vnútorného vybavenia

Práce potrvajú do septembra

Modernizácia kotolne a tepelných rozvodov by mala byť hotová v septembri, ešte predtým, než sa začne nová vykurovacia sezóna. Počas celej realizácie bude dodávka vody prebiehať kontinuálne zo všetkých kotolní. Odstávky sú plánované len pri ostrých prepojoch teplej vody. Občania budú o nich dopredu informovaní.

Pozriete si reportáž o prebiehajúcej rekonštrukcii:

Zdroj: youtube MTP, foto: msk