Pred dvoma rokmi schválili mestskí poslanci v Partizánskom na augustovom zasadnutí odkúpenie poldomu na ulici, ktorá ako prvá vznikla v Baťovanoch.

Kúpu poldomu na Červenej ulici inicioval primátor Jozef Božik primárne preto, „aby sa aspoň časť jedného domu na prvej ulici mesta, teda poldom, zachoval v pôvodnom stave práve preto, aby návštevníci Partizánskeho mohli vidieť, ako sa v 30. a 40. rokoch minulého storočia budovalo mesto Baťovany.“

Miesto pre informačno-turistickú kanceláriu

V januári tohto roku podalo mesto žiadosť na Úrad vlády SR o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 pod názvom projektu Baťapoint ako inovatívny prvok pri zachovaní a šírení kultúrno-historického dedičstva Baťovian. Jeho hlavným cieľom je zachovanie architektúry stavby tohto poldomu, obnoviť ho do pôvodného stavu a vytvoriť tak ideálne podmienky na fungovanie nového projektu a myšlienok, ktoré nesie.

Dve združenia sa spojili

Iniciátormi projektu pod názvom Baťapoint sú dve občianske združenia z Partizánskeho – Fabrika umenia a Skrášľovací spolok. Ich zámerom bolo vytvoriť v poldome kontaktný bod a zároveň informačno-turistickú kanceláriu, keďže sa venujú odkazu batizmu, podobne ako aj ďalšie organizácie v meste, ako napríklad Klub absolventov Baťovej školy práce,“ priblížil pozadie projektu primátor.

V júni tohto roku však Úrad podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu výzvu bez vyhodnotenia zrušil. Zároveň ale vypísal novú, do ktorej bol projekt opätovne predložený. Ako redakciu informovala prednostka MsÚ Dáša Jakubíková, aktuálne prebieha formálna kontrola: „Potešujúce je, že po podaní projektu v júni nás hneď v júli kontaktovali ohľadom doplnenia informácií, čiže začali na tom pracovať relatívne rýchlo.“

Vytvoria priestor pre komunitné aktivity

Na zasadnutí MsZ v utorok 25. augusta bola súčinnosť medzi mestom a občianskymi združeniami schválená poslaneckým zborom, pretavila sa do Memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré svojím podpisom spečatili zainteresované strany. „Sme radi a ďakujeme poslancom mestského zastupiteľstva, že podporili myšlienku Baťapointu a vďaka ich podpore môžeme pristúpiť k podpisu memoranda medzi občianskymi združeniami – Fabrikou umenia a Skrášľovacím spolkom Partizánske (autori myšlienky a názvu) a mestom Partizánske (poskytovateľ priestoru v podobe poldomu na Červenej ulici),“ vyjadrila sa za obe občianske združenia Miriam Miková, predsedníčka OZ Skrášľovací spolok.

Náš ďalší projekt, tentokrát v spolupráci s Fabrikou umenia a mestom. Podpísali sme memorandum o vzájomnej spolupráci…

Uverejnil používateľ Skrášľovací spolok Partizánske Pondelok 31. augusta 2020

V memorande sa občianske združenia zaväzujú, že projektom Baťapoint vytvoria priestor pre rozvoj komunitných aktivít, ktoré budú realizovať v úzkej spolupráci s Klubom absolventom Baťovej školy práce. Súčasťou tejto dohody je aj záväzok, že rekonštrukcia objektu bude korešpondovať s architektonickými, stavebnými a dobovými zásadami a všetky stavebné zásahy sa budú diať pod dohľadom odborníkov na baťovskú architektúru.

Foto: mš