V Partizánskom zrušili poplatky za letné terasy, malým podnikateľom znížili nájom o polovicu

708

Nájomcovia v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta, ktorých prevádzky museli byť v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zatvorené, budú mať prenájom za polovicu. Zľavu z nájmu schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom májovom rokovaní.

Aj napriek tomu, že samosprávu čaká ťažká finančná situácia vo vlastnom rozpočte spôsobená zastavením ekonomiky, rozhodla sa pomôcť k znovuoživeniu malých podnikateľov. „Partizánske podobne ako iné mestá z titulu podpory lokálnej ekonomiky využíva nástroj na to, aby sme mohli znížiť nájomné a využili pomoc štátu. Preto tým nájomcom, ktorí mali uzavreté svoje prevádzky z dôvodu koronakrízy a sú v prenajatých priestoroch, ktoré patria mestu, znižujeme nájomné na úroveň 50 % s tým, že zvyšných 50 % im zaplatí štát,“ uviedol počas zasadnutia MsZ primátor Jozef Božik. Na firmy, ktoré boli otvorené, ale ich činnosť bola obmedzená, sa zľava nevzťahuje.

Letné terasy bez poplatkov

Rovnako sa mesto na zmiernenie dôsledkov mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom snažilo vyjsť v ústrety aj prevádzkovateľom letných terás. Majitelia reštauračných a stravovacích zariadení tak budú oslobodení od platenia dane za užívanie verejného priestranstva pre účely umiestnenia terasy pred prevádzkami. Aktualizáciou VZN o miestnych daniach odsúhlasili poslanci zrušenie poplatku za prenájom letných terás v roku 2020. „To znamená, že pokiaľ majitelia otvoria letné terasy, nebudú platiť nič mestu počas tohto roka. Aj týmto spôsobom sa im snažíme pomôcť, keďže obdobie mesiacov marec, apríl a máj bolo skutočne pre nich veľmi ťažké a náročné,“ vysvetlil primátor.

foto: MTP

Sandra Čaprnková
Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.