Foto: ma

Preveriť si priebeh stavebných prác a skoordinovať ďalší postup v rozpracovaných projektoch bolo aj v júli cieľom kontrolného dňa na stavbách v Partizánskom.

Prvou zastávkou primátora Jozefa Božika a pracovnej skupiny bola mestská časť Šimonovany. Na Záhradníckej a Bezručovej ulici sa rekonštruuje verejné osvetlenie. V rámci projektu budú demontované pôvodné svietidlá a dodané nové LED svietidlá, ako aj namontované nové oceľové výložníkové stožiare s novými zemnými káblovými rozvodmi.

Pracovný ruch vládne aj na Štrkovci. Technické služby mesta tu renovujú vjazd do areálu Základnej školy Rudolfa Jašíka z Rooseweltovej ulice (na foto), pričom plocha rekonštruovaného vjazdu predstavuje 34,5 metrov štvorcových. „Mesto tu zároveň buduje dve odstavné plochy pred a za autobusovou zastávkou, ktoré majú vyriešiť problém so zastavením áut doposiaľ zastavujúcich na zeleni,“ priblížil Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ. Ako sme sa dozvedeli, dané miesto je neustále pod paľbou kritiky obyvateľov, ktorí tu bývajú a sťažujú sa, že v lokalite býva ráno a niekedy aj popoludní problém s dopravou. Mesto bude regulovať dopravu zvislým dopravným značením, aby bolo ukázané, kde budú mať vozidlá zakázané stáť na zeleni. Na týchto spevnených miestach budú môcť zastaviť na nevyhnutný čas, kým vyložia svoje deti. Mestská polícia bude danú lokalitu od začiatku školského roka monitorovať,“ spresnil primátor Jozef Božik.

Prezreli si aj dokončené aktivity

Medzi hotové projekty, zrealizované v uplynulom období, patrí rekonštrukcia chodníkov na Gumárenskej ulici. Vynovený je prístupový chodník s asfaltovým povrchom v dĺžke 70 metrov a úsek priľahlého chodníka vedúceho popri ceste, ktorý pokryla zámková dlažba a zrekonštruovaná plocha predstavuje vyše 75 metrov štvorcových.

Na Štrkovci sa vodiči tešia aj z renovovanej spevnenej plochy na Obuvníckej ulici pri firme Rialto. Ide o plochu s rozlohou 370 metrov štvorcových, ktorá slúži na odstavenie 13 motorových vozidiel.

Zmodernizované chodníky majú obyvatelia bytového domu č. 1033 na Februárovej ulici. „Išlo o spojovací chodník od budovy smerom k Základnej škole Radovana Kaufmana, ako aj o krátky úsek spojovacieho chodníka od spevnenej plochy pre motorové vozidlá k bytovému domu č. 1033,“ popísal projekt primátor Jozef Božik.

V mestskej časti Centrum je minulosťou rozpadnutý chodník pri obytnom bloku č. 193 na Školskej ulici, ktorý podstúpil opravu. „Pôvodne bolo prepadnutých 21 metrov štvorcových, ale pri búracích prácach sme zistili, že dutina pod chodníkom pokračuje, takže sme museli vybúrať ďalších 15 metrov štvorcových, čiže dokopy sme tu opravili 36 metrov štvorcových chodníka,“ uviedol na kontrolnom dni Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

Modernizácia chodníkov prebieha už nejaký čas na Luhoch II, na Veľkej okružnej. Realizačná firma z Topoľčian tam má pod palcom viacero aktivít. Rekonštruujeme jeden chodník pri obytnom bloku č. 1028. Práce sme, bohužiaľ, museli na pár dní pozastaviť, vzhľadom na to, že sme museli presunúť zamestnancov aj na zvyšné pracoviská. Pozastavili nás tam aj sťažnosti ľudí bývajúcich v tejto bytovke, ktorých rušil hluk stroja. To nás, žiaľ, zdržalo, nakoľko stroj to urobí za dva, tri dni, a ľudia to robia vyše týždňa, ale práce už pokračujú ďalej, a verím tomu, že budú čoskoro ukončené,“ vysvetlil priebeh prác Tomáš Uharek, konateľ realizačnej spoločnosti. Okrem toho sa firma podieľa aj na rekonštrukcii spevnenej plochy pri bloku č. 1080 s rozlohou 143 metrov štvorcových. Povrch plochy tvorí betónová zatrávňovacia dlažba a na tomto priestranstve vznikne viac ako 10 miest pre odstavenie áut. Vodiči na Luhoch budú môcť už čoskoro využívať aj upravenú plochu pri bytovom dome č. 1086 s rozlohou 270 metrov štvorcových. „Pôvodne tu bola zatrávnená plocha a keďže vodiči na nej zvykli parkovať, bola zdevastovaná. Preto sme tu vytvorili spevnenú plochu, na ktorej môže byť odstavených okolo 25 vozidiel,“ upresnil poslanec MsZ Ľubomír Beňo.

Zrekonštruovaná bude čoskoro aj spevnená plocha pri bloku č. 1030 na Veľkej okružnej s rozlohou 133 metrov štvorcových.

Viac z júlového kontrolného dňa na stavbách sa dočítate v Tempe č. 28-29.

Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, kde neskôr absolvovala aj rigorózne konanie. V redakcii pôsobí od roku 2012.