Ako si predstavujete cyklodopravu v Partizánskom? Vyjadrite svoj názor v dotazníku

1555
cyklochodník cyklotrasa partizánske

Partizánske sa venuje téme rozvoja cyklistickej dopravy. Okrem trasy medzi Malými Bielicami a Šípkom po korune hrádze riek Nitry a Nitrice má v pláne zriadiť aj vnútromestský cyklochodník. Do prípravy stratégie rozvoja cyklodopravy sa môžu zapojiť aj občania vyplnením dotazníka.

Za vypracovanie dopravno-urbanistickej štúdie na vybudovanie kostry cyklotrás v Partizánskom je zodpovedná Cyklokoalícia z Bratislavy. Momentálne prebieha tvorba strategického materiálu, ktorého cieľom je identifikovať možnosti zlepšovania podmienok pre rozvoj cyklistickej a pešej dopravy. Tvorcom tohto materiálu môžete pomôcť aj vy vyplnením krátkeho anonymného online dotazníka.

Dotazník poslúži Cyklokoalícii a mestu na získanie komplexnejšieho prehľadu o potrebách obyvateľov v súvislosti s rozvojom cyklistickej a pešej dopravy. Vyplnením pomôžete pomenovať skutočné problémy a potreby obyvateľov v tejto oblasti a navrhnúť čo najkvalitnejšie riešenia v podobe novej infraštruktúry a zodpovedajúcej úpravy tej pôvodnej.

Zapojte sa do prieskumu mobility v Partizánskom a vyplňte DOTAZNÍK.

Viac o plánovaných cyklotrasách v Partizánskom si prečítate v článku: Partizánske má v pláne zriadiť vnútromestský cyklochodník: Do projektu sa zapoja aj obyvatelia mesta

Foto: ilustračné freepik.com