Partizánske má v pláne zriadiť vnútromestský cyklochodník: Do projektu sa zapoja aj obyvatelia mesta

904

Mesto Partizánske sa v súčasnosti venuje aj otázke rozvoja cyklodopravy a cyklochodníkov. K tejto téme zvolal v pondelok 26. apríla primátor Jozef Božik na pôde mestského úradu stretnutie odborníkov s nadšencami cyklistiky.  

Na území mesta by mali vzniknúť dve cyklotrasy. „Partizánske malo cezhraničný projekt, z ktorého partner odstúpil. My sme ho pripravili tak, aby v rámci stavebného povolenia sme ho mohli odovzdať Trenčianskemu samosprávnemu kraju. To znamená, že kraj by mal začať v priebehu tohto, respektíve budúceho roka s realizáciou prvého oficiálneho cyklochodníka,“ vysvetlil primátor.

Vypracujú dopravno-urbanistickú štúdiu

Okrem cyklotrasy medzi Malými Bielicami a Šípkom po korune hrádze riek Nitry a Nitrice má mesto v pláne zriadiť aj vnútromestský cyklochodník. „Dohodli sme sa, že pripravíme dopravno-urbanistickú štúdiu, ktorá bude základom pre vypracovanie ďalších projektov. Vďaka nim by sme sa mohli v budúcnosti uchádzať o zdroje z Európskej únie,“ priblížil primátor. Navrhovaná štúdia by predstavovala základný dokument pre komplexné riešenie cyklodopravy v Partizánskom.

Možnosti na rozvoj cyklodopravy

Víťazom verejného obstarávania, ktorý dokument vypracuje, sa stalo občianske združenie Cyklokoalícia z Bratislavy. „Možnosť pripraviť koncepciu cyklodopravy pre Partizánske nám prišla ako dobrá príležitosť vytvoriť veľmi dobré, funkčné cyklomesto. Myslíme si, že Partizánske má výborný potenciál na to, aby sa tu cyklodoprava rozvíjala a veľké percento obyvateľov jazdilo na bicykli,“ skonštatoval prezident OZ Cyklokoalícia Dan Kollár.

Zapoja sa aj obyvatelia

Príprava dopravno-urbanistickej štúdie bude pozostávať z analýzy, ktorá ukáže, kde všade sa ľudia potrebujú na bicykli prepraviť. „Následne vyhodnotíme, ako sú tieto cyklotrasy realizovateľné, či je možné ich tam naozaj postaviť, alebo je treba zvoliť nejakú inú trasu. Samozrejme, do tohto procesu sa snažíme zapájať aj miestnych obyvateľov,“ podotkol Dan Kollár. V tejto súvislosti vzniklo neformálne združenie občanov s názvom Mestská cykloiniciatíva 2021, ktorých táto téma zaujíma a majú k nej blízko. Ich návrhy budú zapracované do pripravovanej štúdie.

foto: ilustračné freepik.com