Dobrá správa: Partizánske má bližšie k výstavbe obchvatu

712

Obchvat Partizánskeho, ktorý má odľahčiť dopravu na hlavnom ťahu mestom, už nemusí byť hudbou vzdialenej budúcnosti. Nádej na jeho výstavbu v najbližších rokoch dalo vedeniu mesta Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

V rámci výstavby obchvatu sa počíta s preložením komunikácie I/64, ktorá vedie mestami Prievidza a Partizánske. K prekládke má rezort dopravy k dispozícii štúdiu realizovateľnosti, ktorá obsahuje najvhodnejšie riešenie trasy komunikácie prvej triedy I/64 v úseku Žilina – Topoľčany. O tom, že neostane len pri teórii, hovoril štátny tajomník rezortu Jaroslav Kmeť na stretnutí so zástupcami mesta v piatok 9. októbra na pôde magistrátu v Partizánskom. Posunúť by sa mali na spoločných rokovaniach.

„V novembri sa stretneme v Bratislave, zorganizujeme pracovnú skupinu za účasti Slovenskej správy ciest, ministerstva dopravy a mesta a začneme aktívne riešiť prípravu tejto komunikácie a prípravu preložky,“ spresnil štátny tajomník rezortu Jaroslav Kmeť s tým, „že projekt by mal byť financovaný z budúcich eurofondov, pretože zelená doprava a obchvaty miest by mali byť oprávneným titulom na financovanie.“

stefan kmet partizanske
Na stretnutí u primátora Jozefa Božika sprevádzali štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslava Kmeťa (druhý zľava) aj jeho poradca Vincent Nemček (tretí zľava) a okresný predseda strany Sme rodina za okres Partizánske Milan Bezák

 Vzdialená téma

Vôľu ministerstva podniknúť ďalšie kroky smerom k realizácii obchvatu samospráva Partizánskeho víta. „Dnešné rokovanie kontinuálne nadväzuje na stretnutie s predsedom NR SR Borisom Kollárom a ministrom dopravy Andrejom Doležalom, ktorí mesto navštívili prednedávnom. Javí sa, že je eminentný záujem Partizánskemu pomôcť. V novembri budeme spoločne rokovať ako expertné tímy na pôde ministerstva dopravy a z toho by už mal vzísť plán vecných krokov, aby sme tu v horizonte takých 5 – 6 rokov už mali obchvat,“ zhrnul po rokovaní primátor Jozef Božik.

Téma výstavby obchvatu bola pre Partizánske doposiaľ príliš vzdialená. Hovorilo sa o nej v súvislosti s rokmi 2035 až 2040, preto značný posun v termínoch je viac než pozitívnou správou. „A to nielen pre samosprávu, ale hlavne pre občanov tu žijúcich a hlavne pre tých, ktorí používajú motorové vozidlá a jazdia a prechádzajú mestom Partizánske, lebo vieme, aké sú tu situácie medzi 14.00 a 16.00 h, že to je veľmi komplikované,“ dodal primátor.

Ďalšia priaznivá správa

Dobrou správou, ktorá vzišla z októbrového rokovania so zástupcami rezortu dopravy, sú aj avizované veľkoplošné opravy štátnej cesty I/64. Ministerstvo dopravy ich zahrnulo do svojich priorít a s prácami by sa malo začať budúci rok. Do projektu bude zainvestovaných 200 miliónov eur. „To znamená, že časť z tohto balíka finančných prostriedkov bude istotne smerovať aj do Partizánskeho na opravu štátnej cesty I/64,“ skonštatoval Jozef Božik.

Foto: ms, Google Maps