nedeľa, 27 novembra, 2022
Bohužiaľ, ani uplynulý víkend nebol výnimkou a policajti opäť zistili ľudí jazdiacich pod vplyvom alkoholu. Dokonca odhalili vodiča, ktorý bol pod parou a viezol aj dve malé deti. Ako uviedla krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, policajná hliadka z Partizánskeho zastavila...
Americká spoločnosť, ktorá sa venuje výrobe chirurgických setov, spustila v tomto roku výrobu v priemyselnom parku v Malých Bieliciach. Keďže plánuje rozširovať svoje kapacity, stále hľadá nových zamestnancov. „Rastieme! Príďte nás navštíviť v stredu 14. septembra alebo v pondelok 10....
V areáli bývalých závodov vybudovalo Partizánske triediacu linku na úpravu zmesového komunálneho odpadu. Fungovať mala od konca minulého roka, čo sa však nestalo.  Stavebné práce na budovaní haly boli ukončené ešte počas leta minulého roka. Následne sa malo začať s...
Januárový kontrolný deň na stavbách v Partizánskom sa okrem iného týkal aj budovania spevnených plôch či odvodnenia ulíc. Jednou z jeho zastávok bola v pondelok 24. januára mestská časť Malé Bielice. Technické služby mesta tam realizujú investičnú akciu odvodnenie ulíc Prvá...
Najväčší vnútroblok na sídlisku Luhy I v Partizánskom sa počas uplynulých mesiacov zmenil na nepoznanie. Išlo o vôbec prvú rozsiahlu úpravu tohto typu na území mesta. Na projekt získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, spoluúčasť mesta...
Podľa údajov z centrálneho registra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR študuje na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) viac detí ako minulý školský rok. Do systému EDUZBER prihlásili v aktuálnom školskom roku riaditelia župných stredných škôl...
Mestskí poslanci v Partizánskom na svojom poslednom riadnom zasadnutí odsúhlasili nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o sociálnych službách a o spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby. „Každý rok sa prepočítavajú tzv. ekonomicky oprávnené náklady, teda náklady za danú službu...
Nový bytový dom, ktorý vyrastá na ulici Pod Šípkom v Partizánskom, rozšíri možnosti bývania v tejto mestskej časti. Mestské zastupiteľstvo následne rozhodne, či samospráva bude alebo nebude mať záujem ho odkúpiť, aby v budúcnosti prevádzkovala mestské nájomné byty. Primátor...
Ako plánuje Správa majetku mesta využiť uvoľnené nebytové priestory na prízemí budovy pri kostole v Partizánskom? Plány načrtla na júnovom rokovaní MsZ.  V priebehu ostatného roka sa v krátkom časovom horizonte uvoľnili viaceré nebytové priestory na prízemí polyfunkčnej budovy č. 210...
Vodič z okresu Partizánske čelí vážnemu obvineniu. Bez vodičského preukazu a pod vplyvom drog sa rozhodol, že polícii pri kontrole ujde. To sa mu nepodarilo. V sobotu 3. júla v popoludňajších hodinách v obci Žabokreky nad Nitrou policajti predpísaným spôsobom...