Baťovská tradícia v Partizánskom sa môže opäť nadýchnuť

639

V Partizánskom sa skrýva vzácny historický príbeh. Spája sa s firmou Baťa, ktorá toto najmladšie mesto na hornej Nitre založila. Svojou obuvníckou fabrikou zmenila život tisíckam ľudí, ktorí sa sem hrnuli z celej krajiny za moderným životom. Tento jedinečný príbeh môže teraz ožiť záchranou jednej z výrobných budov.

Takto pred sto rokmi mesto Partizánske ešte neexistovalo. Doslova na zelenej lúke ho založila československá firma Baťa ako jediné „Ideálne priemyselné mesto“ na Slovensku a zanechala v ňom stopu výnimočnej architektúry a urbanizmu.

V jednej z baťovských továrenských budov v Partizánskom by už čoskoro mohlo vzniknúť kultúrno-komunitné centrum. Vznik takéhoto centra by priniesol mnoho možností pre mladých ľudí, ktorí aktuálne bojujú s motiváciou zostať alebo vrátiť sa do rodného mesta. Fabrika dlhé roky živila rodiny v celom regióne, je načase zachrániť ju a vrátiť do nej život. Potenciál a historická hodnota tohto miesta je aj po rokoch veľmi veľká a iniciatívni Partizánčania a Partizánčanky vyzývajú na jeho záchranu.

Jeden z najstarších objektov, budova s popisným číslom 61, môže byť štartérom premeny baťovského továrenského areálu na novú mestskú štvrť. Občianske združenie Fabrika umenia podpísalo rezervačnú zmluvu na kúpu tejto budovy a chce ju za pomoci donorov a grantov zrekonštruovať a pretvoriť na kultúrno-komunitné centrum. V budove už prebehlo viacero architektonických štúdií, realizovaných ateliérom 2021. Viac ako 8 000 m2 má v budúcnosti slúžiť ako coworking, ateliéry, kancelárie, workshopové a komunitné priestory.
Fabrika umenia budova 61
Budova č. 61 v areáli bývalých závodov v Partizánskom

Zbierka s komunitným presahom

Na záchranu a obnovu budovy vznikla fundraisingová kampaň, do ktorej sa môže zapojiť široká verejnosť. Aj táto forma financovania podporuje komunitný rozmer projektu. Kampaň svojimi produktami podporili značky a osobnosti ako Čierne diery, Ema Lančaričová, Part, Ushyte, Kriss Sagan či Nadace Tomáše Bati.

Väčšinu výdavkov spojených s rekonštrukciou budovy plánuje Fabrika umenia zaplatiť z grantov a pôžičky. V aktuálnej fáze však potrebuje vyzbierať finančný balík, ktorý pokryje výmenu poškodeného stĺpu a náklady spojené s nevyhnutnými odbornými prácami. Tie budú slúžiť ako podklady pre budúce financovanie. Transformácia Hornej Nitry je aktuálne naklonená projektom, ako je tento, prirodzene do prípravy žiadosti z tejto podpory je nutné zapojiť odborníkov a odborníčky.

Fabrika umenia budova 61
Interiér budovy č. 61 v areáli bývalých závodov
Fabrika umenia budova 61
Interiér budovy č. 61 v areáli bývalých závodov

Mesto, ktoré prišlo o svoje meno

Baťovany, ako sa mesto Partizánske pôvodne nazývalo, sú jedinečným projektom urbanizmu Ideálneho priemyselného mesta, jediného projektu firmy Baťa s týmito ambíciami na Slovensku.

Zároveň sú svojimi špecifikami (spôsobenými prevažne spoločenskou situáciou)  výnimočné aj v kontexte iných baťovských sídel, čím naberajú medzinárodný význam. Mesto vzniklo ôsmeho augusta 1938 na pozemkoch obce Šimonovany, ktoré pre účel výstavby nového satelitu odkúpila firma Baťa.

V tomto čase už stavebné oddelenie firmy Baťa vypracovalo ucelenú koncepciu “Ideálne priemyselné mesto”. V Čechách podľa nej vznikli mestá Zruč nad Sázavou a Sezimovo Ústí.

Na Slovensku je jediným takýmto mestom dnešné Partizánske. Jedným z dôležitých baťovských hesiel, ktorými sa Ideálne priemyselné mesto riadilo, bolo – „Pracovať kolektívne, bývať individuálne.“ To sa napĺňa vo výstavbe obytnej štvrte, v ktorej vyrástli rodinné domy, najčastejšie v spojení dvoch bytových jednotiek, tzv. dvojdomov (jedna z týchto dvoch bytových jednotiek sa nazýva poldom).

Fabrika umenia budova 61

Dedičstvo, ktoré treba chrániť

Názov občianskeho združenia Fabrika umenia napovedá, že od svojho vzniku v roku 2015 vzhliadalo k továrenskému areálu. Vízia kultúrneho centra sa rokmi vyvíjala a dopĺňala o aktivity, ktoré mladým v meste Partizánske chýbajú. Rekonštrukcia továrenskej budovy na kultúrne účely je prirodzeným spojením. Pozitívne príklady môžeme vidieť po celom svete, v Európe, baťovskom Zlíne a aj v iných slovenských mestách.

Fabrika 61 tak reaguje na aktuálne potreby regiónu a zároveň chráni významné kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Fabrika umenia
Za fundraisingovou kampaňou stojí tím Fabriky umenia

Fabrika umenia je kultúrno-komunitná platforma, ktorá v Partizánskom rozvíja umenie a kultúru. V projektoch hľadá fúziu medzi kvalitnou umeleckou produkciou a oslovovaním komunity s dôrazom na jej budovanie a rast. Pre Fabriku umenia je dôležité prinášanie nových kultúrnych formátov, rovnako ako aj budovanie povedomia o hodnotách architektúry mesta. Organizuje kultúrne podujatia pre verejnosť, pamiatkové sprevádzania, diskusie, vytvorila sprievodcu po architektúre v tlačenej aj webovej podobe, je inciátorom turisticko-informačnej kancelárie Baťa point. Poslaním Fabriky umenia je budovať kultúrno-komunitný priestor v Partizánskom, ktorý podnieti a prispeje k rastu kultúry, mesta, regiónu, ale hlavne človeka ako takého.

Pomôžte Fabrike umenia zachrániť budovu Baťovej fabriky v Partizánskom, pre viac informácií kliknite sem.

Tlačová správa OZ Fabrika umenia

Foto: Fabrika umenia