Cyklotrasa Partizánske – Bošany využije trasu popri rieke Nitre, dlhá bude takmer 12 kilometrov

949
cyklotrasa partizanske topoľčany

Práce na príprave projektu, ktorý spojí okresné mestá Partizánske a Topoľčany cyklotrasou, pokročili. Úsek od Malých Bielic až do Bošian zastrešuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).

Oficiálne predstavenie projektu sa uskutočnilo v minulom roku v Bošanoch. Počas nasledujúcich mesiacov župa pracovala na potrebných dokumentoch. „V rámci projektu Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – úsek hranica Nitrianskeho samosprávneho kraja – Partizánske aktuálne zhotoviteľ dokončuje dokumentáciu pre územné rozhodnutie a začína s inžinierskou činnosťou pre územné rozhodnutie. Zároveň je podaná žiadosť na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu na určenie špeciálneho stavebného úradu pre územné konanie,“ konkretizovala posun Lenka Kukučková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK.

Prvotné plány sa zmenili

V rámci projektu bol problematický však úsek od Chynorian do Bošian, kde rieka nie je vyregulovaná, namiesto hrádze sa v lokalite nachádza orná pôda. Na obchádzku sa preto mali využiť cestné komunikácie druhej a tretej triedy, pričom cyklotrasa mala smerovať okolo železničnej stanice v Bošanoch.

Vypracovaný projekt však priniesol iné riešenie. „Z vypracovanej štúdie trasovania vyplynul variant, ktorý sa po väčšine drží koridoru popri rieke Nitre. Celková dĺžka cyklotrasy bude 11,806 kilometra,“ spresnila Lenka Kukučková.

Napojenie cyklotrasy na Topoľčany má na starosti združenie Tribečská cyklomagistrála. Tvoria ju mesto Topoľčany a okolité obce z Topoľčianskeho okresu.

cyklotrasa partizanske bošany
Zdroj: TSK/UVO

Foto: YT Jozef Vacval

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.