Mamičky, zbystrite pozornosť: Za pobyt v materských školách v Partizánskom zaplatíte viac  

1018

Rodičia detí, ktoré navštevujú materské školy a školské kluby detí v Partizánskom, budú po novom platiť viac.

Zmenu výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom zasadnutí. „Keďže od roku 2019 sa nemenili poplatky v materských školách a v školských kluboch detí, bol veľký tlak zo strany riaditeľov škôl, aby sa upravili tak, aby boli adekvátne vynaloženému úsiliu pri starostlivosti o deti,“ vysvetlil zástupca primátora Vladimír Karásek.

10 eur mesačne

Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa zvýši zo súčasných 7 eur na 10 eur za mesiac. Suma za činnosť v školskom klube detí sa navýši z 3,40 eur na 5 eur za mesiac. „Takisto bude zmenený aj poplatok za dieťa v materskej škole cez letné prázdniny, kde z mesačného prechádzame na týždenný poplatok, ktorý bude 10 eur za týždeň,“ uviedol Vladimír Karásek. Mesto Partizánske ako zriaďovateľ viacerých materských škôl v mesiacoch júl a august zabezpečuje prevádzku aspoň jednej z nich. Prax však ukázala, že z prihlásených detí reálne nastúpilo na pobyt do materskej školy počas prázdnin o 30 až 50 % menej, čo spôsobovalo organizačné problémy. „Viacero detí, ktoré boli prihlásené na celý mesiac, chodili do materskej školy len určité obdobie. Priestory tak boli nevyužité, mali sme problémy s úpravou pracovnej doby zamestnancov i s nákupom stravy,“ priblížil zástupca primátora.

V okolitých mestách platia viac

Aj po aktualizácii VZN, ktoré určuje výšku spomínaných mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, bude Partizánske patriť k mestám s najnižším príspevkom. Napríklad v Bánovciach nad Bebravou predstavuje poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole čiastku 18 eur, v Topoľčanoch sa pohybuje v rozmedzí od 13 až do 20 eur za mesiac. „Toto navýšenie, ktoré je aj tak veľmi nízke, z toho pohľadu, že poplatky v okolitých mestách a obciach sú podstatne vyššie, prinesie do rozpočtu mesta približne 26 700 eur,“ doplnil Karásek. Zmena všeobecne záväzného nariadenia nadobudla účinnosť 1. januára tohto roka.

foto: ilustračné, pixabay.com