Množstvo odpadu v Partizánskom každým rokom KLESÁ

248
množstvo odpadu partizanske

V minulom roku sa na území Partizánskeho vyprodukovalo približne 8-tisíc ton odpadu. Jeho klesajúci trend tak naďalej pokračuje.

Úroveň vytriedenia odpadov vlani v Partizánskom dosiahla hodnotu 39,18 percenta, čo predstavuje mierne zvýšenie v porovnaní s rokom 2021 (37,28 percenta). V minulom roku Partizánčania vyprodukovali 8 191 ton celkového komunálneho odpadu (KO). Ten predstavuje všetok odpad, ktorý sa vyzbieral – triedený odpad (plasty, kovy, sklo, papier…), ale rovnako aj zmesový odpad, ktorý sa nachádzal v sivých či čiernych smetných nádobách. V roku 2021 sa vyprodukovalo 8 872 ton KO, v roku 2020 to bolo 9 888, rok predtým až 11 666. „Celkové množstvo odpadov kleslo o 680 ton. V prepočte na jedného obyvateľa je to o 32,6 kilogramov menej, čo je výborné číslo,“ uviedol Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme – SPZ a člen Komisie životného prostredia pri MsZ v Partizánskom.

Znížilo sa aj množstvo zmesových komunálnych odpadov, ktorých sa vyzbieralo o 517 ton menej ako v roku 2021, čo je o 25 kilogramov na obyvateľa. Vlani ho občania vyprodukovali v množstve 4 286 ton, v roku 2021 to bolo 4 803 ton a v roku 2020 išlo až o 5 532 ton.

Viac bioodpadu, menej papiera

Dobrou správou je, že záujem ľudí o zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (K-BRO) stúpa. Kým v roku 2021 sa ho vytriedilo 127 ton, vlani to bolo až 371 ton K-BRO, čo je o 244 ton viac. Naopak, v porovnaní s rokom 2021 vlani kleslo množstvo záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, tráva, lístie, burina, ktoré obyvatelia doniesli na zberný dvor) a tiež papier. „V prípade papiera ide o dosť veľké množstvo, vyzbieralo sa až o 89 ton menej ako v roku 2021,“ poznamenal Branislav Moňok.

odpady Partizánske, zberny dvor
Odpad na Zbernom dvore na sídlisku Šípok

Pri analýzach odpadov je podľa neho vidieť, že veľa papiera končí ešte v zmesovom odpade, rovnako sú tam prítomné aj ďalšie odpady, ktoré je možné vytriediť. Je preto dôležité apelovať na ľudí, aby triedili dôkladnejšie. „To, že v Partizánskom klesá celkové množstvo komunálnych odpadov, ale aj zmesových odpadov je určite dobrý trend, treba v ňom pokračovať, pretože keď to porovnám s inými mestami a obcami, tam množstvo odpadov narastá,“ uviedol Branislav Moňok.

Ako pokračoval, zmesové odpady klesajú preto, že ľudia v domácnostiach lepšie triedia. Dôvodom znižovania celkového množstva odpadov je, že sa predchádza jeho vzniku. „Keď nám klesne zmesový komunálny odpad, teda to, čo dávame do sivých alebo čiernych smetných nádob, objaví sa to niekde inde – v biologickom odpade, papieri, plastoch a podobne. Ale keď klesne množstvo komunálneho odpadu ako celku, je to vynikajúce, lebo tam naozaj vidno, že ľudia doma kompostujú,“ podotkol.

Poplatok sa zvýšil

 Vlani Partizánčania za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu platili 33,28 eura na obyvateľa. Od nového roka však samospráva musela sumu navýšiť o 22,48 percenta, a to z dôvodu nárastu nákladov na zvoz KO, zvýšenia poplatku na skládkovanie, ako aj zvýšenia mzdových nákladov a rastu minimálnej mzdy. Poplatok sa vypočítava z reálnych nákladov na odpadové hospodárstvo v meste. Okrem iného zahŕňa náklady na zber a zneškodnenie zmesových odpadov, objemných odpadov, biologicky rozložiteľných odpadov, prevádzku zberného dvora, ale aj uličné smeti a odstraňovanie tzv. čiernych skládok. Naopak do poplatku sa nezarátavajú zber a zhodnocovanie papiera, plastov, kovových obalov, skla, kombinovaných obalov na báze lepenky a elektroodpadu. Poplatok teda ovplyvňuje množstvo odpadov, ktoré vyprodukujeme, ale aj to, čo s odpadom urobíme – ako a koľko ho vytriedime. Od nového roka táto suma predstavuje 40,77 eura na rok na jedného obyvateľa. Zvýšil sa aj poplatok za drobný stavebný odpad, a to o 25 percent. Za kilogram po novom zaplatíme 0,075 eura. Obyvatelia môžu takýto odpad odovzdať na Zbernom dvore na sídlisku Šípok.

foto: mm

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.