Nový zber odpadov na Štrkovci NARÁŽA NA ODPOR ĽUDÍ. Mesto urobilo kompromis

286

Od júna 207 domácností, ktoré žijú v bytových domoch v mestskej časti Štrkovec, zbierajú svoj komunálny odpad po novom. Zo stojísk zmizli veľké 1 100-litrové kontajnery a každej rodine bola daná nádoba s objemom 21 litrov, do ktorej má vhadzovať komunálny odpad.

Zber sa nastavil na pondelok a piatok. V snahe vyjsť obyvateľom v ústrety, aby mali čo najmenej zmesového odpadu, samospráva na stojisko umiestnila nádoby na plienky, ktorá je však uzamknutá a prístup majú iba rodiny, ktoré sa zaevidovali na mestskom úrade. V lokalite pribudli aj štyri koše na psie exkrementy.

Už po prvých zberoch začalo byť jasné, že zmena nebude pre časť Partizánčanov vôbec jednoduchá. Niektorí si nové nádoby neprevzali, nemali tak, kde svoje odpadky vyhodiť. Riešením pre nich bolo vrecia so zmesovým odpadom buď vyhodiť na stojisko, alebo vhodiť do veľkoobjemovej nádoby v inej časti mesta, kde tento pilotný projekt neprebieha.

Odpad, ktorý skončil voľne pohodený na stojiskách či vedľa v tráve, bol síce zmesový, no nachádzalo sa v ňom obrovské množstvo iných zložiek – plasty, kuchynský odpad, papiere či sklo. Bolo zrejmé, že „majitelia“ vriec svoj odpad netriedia, čím sa zbytočne navyšuje jeho objem.stojisko smeti odpad partizanskestojisko smeti odpad partizanske

Stretnutie plné názorov

Neporiadok na stojiskách i nesúhlas s pilotom vyvolali medzi obyvateľmi vlnu kritiky, mesto sa preto rozhodlo iniciovať stretnutie, ktoré sa konalo v stredu 12. júna v areáli miestnej základnej školy. „Cieľom pilotného projektu bolo zistiť, kto koľko odpadu tvorí, aby sme potom vedeli veľmi adresne nastaviť poplatky. Okrem toho sme chceli zamedziť konečne tomu, že niekto iný svoj odpad zanáša na stojiská pri cudzie bytové domy. Keďže som bol viacerými občanmi vyzvaní, aby som pomohol vyriešiť situáciu, pripravil som dnešné stretnutie aj so zamestnancami oddelenia životného prostredia i Branislavom Moňokom z občianskeho združenia Priatelia Zeme,“ vysvetlil v stredu primátor Jozef Božik.

V areáli školy odzneli mnohé názory, niektorí boli proti novému projektu úplne, iní mali výhrady len voči neporiadku na stojiskách, ďalším prekážal zápach, či už z jedla alebo použitých hygienických pomôcok.

Stretnutie na Štrkovci

Pribudne streda ako deň zberu

Skloňovalo sa umiestnenie ďalšej nádoby na stojisko, kde by obyvatelia mohli aj počas týždňa vhodiť zapáchajúci odpad, nakoniec sa však mesto s občanmi dohodlo na inom riešení. Zbierať odpad spred vchodov sa nebude len v pondelky a piatky, ale aj v stredu, teda dokopy trikrát týždenne. „Uvedomujem si, že komfort sa pre týchto obyvateľov odnesením veľkoobjemových nádob znížil a keďže odpad počas leta v priestore zapácha, navrhol som pridať jeden zber navyše. Platí aj to, že vývoz zmesového odpadu sa bude vykonávať aj v sviatočných dňoch, najbližšie to bude v piatok 5. júla,“ pokračoval primátor. Toto pravidlo sa však uplatňuje len na zmesový odpad, kuchynský bioodpad sa počas sviatkov nezbiera.

Ozvali sa aj občania, ktorí okolie svojho bytového domu kosia, trhajú burinu či zbierajú šišky. Tento odpad momentálne nemajú kam dávať. Riešením by boli kompostéry. Aby ich radnica poskytla zdarma, súhlas musí dať nadpolovičná časť vlastníkov bytového domu, taktiež je potrebné, aby osoba, ktorá bude za kompostér zodpovedať, aby absolvovala základné školenie o kompostovaní.

Na stretnutí sa riešila aj takzvaná odpadová turistika, ktorá je pre stojiská v lokalite bežná. Ako potvrdil primátor Jozef Božik, stojiská budú pod väčším dohľadom mestskej polície, taktiež sa plánujú nainštalovať kamery s cieľom, aby sa dokázali identifikovať osoby, ktoré svoje odpadky pred cudzím bytovým domom zanechávajú.

Už po prvých zberoch výsledky

Aj napriek nevôli zo strany niektorých obyvateľov, nový systém zberu tohto typu odpadu sa už po dvoch týždňoch ukazuje ako efektívny. „Pri prvom zbere vyložilo nádobu 21 domácnosti, pri druhom 29 a do tretieho zvozu sa zapojilo už 39 rodín. Keď si zoberieme, že takmer 40 domácností vyložilo 21-litrovú nádobu, tak je to 800 litrov a predtým tu mali dvanásť 1 100-litrových kontajnerov, ktoré boli takmer vždy plné pri vývoze s intenzitou dvakrát týždenne, je teda vidieť, že to funguje. Je mi jasné, že ľudia si musia zvyknúť na všetko, aj na túto zmenu, je dobré, že prišli a povedali, čo im prekáža, o tom je tento pilotný projekt,“ uviedol po stretnutí Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme.

Po troch mesiacoch samospráva pripraví ďalšie stretnutie, pričom ak sa projekt osvedčí, zaviedol by sa do celého mesta. Takýmto spôsobom by sa mohlo podariť nastaviť spravodlivé poplatky za odpad. Okrem zníženia jeho množstva je cieľom projektu naučiť ľudí zodpovedne triediť.

Foto: kj, mm

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.