Pri požiari v lese profesionálom z Partizánskeho pomáhalo takmer 40 dobrovoľných hasičov

929

Požiare v prírode sú veľký problém, s ktorým bojujú hasiči každý rok. Pre ich prácu je nevyhnutný tréning, počas ktorého si môže preveriť svoje schopnosti a kooperáciu s členmi dobrovoľných hasičských zborov.

V piatok 22. apríla vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Partizánskeho a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí z okresu spoločné taktické cvičenie. Zamerané bolo na likvidáciu rozsiahleho lesného požiaru v ťažko prístupnom teréne.

Cvičenie sa uskutočnilo v katastri obce Skačany v lokalite Veľký Zobor. „Okrem profesionálnych hasičov sa ho zúčastnilo 38 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí Skačany, Veľké Uherce, Chynorany, Bošany, Krásno, Klátova Nová Ves, Veľký Klíž, Partizánske, Kolačno a Veľké Kršteňany,“ povedal Marián Petrík z KR HaZZ v Trenčíne.

Cieľom cvičenia bolo preveriť spôsob spoločného nasadenia síl a prostriedkov v ťažko prístupnom lesnom teréne, ako aj vytvorenia diaľkovej a kyvadlovej dopravy vody na hasenie požiaru.

Hasiči okrem toho simulovali lokalizovanie a likvidáciu požiaru lesného porastu nasadením hasebných prúdov alebo prostredníctvom genfo vakov. Počas nácviku si dobrovoľní hasiči taktiež preverili pripravenosť a akcieschopnosť svojich zborov.

cvičenie hasiči dhz partizanskecvičenie hasiči dhz partizanske cvičenie hasiči dhz partizanske

foto: FB DHZ Partizánske – Veľké Bielice, FB DHZ Chynorany