V Partizánskom sa opravili výtlky vo viacerých častiach mesta

131
oprava vytlkov partizanske

V Partizánskom sa v uplynulých dňoch pristúpilo k opravám na jednotlivých komunikáciách. Pracovníci Technických služieb mesta (TSM) sa tentoraz zamerali na výtlky.

Na ich vyplnenie používajú vrecovanú asfaltovú zmes. Jamy boli zasypané na Malinovského ulici pri bytovom dome č. 1151, Nemocničnej ceste, Nábrežnej pri Základnej umeleckej škole. Zamestnanci TSM opravili aj problematické úseky na Švermovej ulici pri bytovom dome č. 1178/2, tiež na Malej okružnej pri 931, Veľkej okružnej 1080, tiež pri odbočke  do autoškoly.

V centre mesta na Ulici generála Svobodu išlo o výtlk pred jednou z bánk. Opravu si vyžiadal tiež úsek na križovatke Lipovej a Agátovej ulice. Zatiaľ bolo minutých 55 vriec vrecovanej asfaltovej zmesi, čo predstavuje približne 1,375 tony.

„Najprv musia pôvodnú výplň spíliť rezačkou asfaltu. Následne miesto vyčistia, pozametajú. Keď sa tam nachádza voda, odstránia ju. Pristúpi sa k zohriatiu plynovou bombou, aby bolo lôžko nahriate a potom do neho nasypú asfaltovú zmes,“ priblížil postup Marián Slabý z TSM.  Jamy sa opravili aj na Lipovej ulici pri kaplnke a na Horskej pri garážach.oprava vytlkov partizanske oprava vytlkov partizanske

Foto: mm

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.