Druhý apríl 1945 bol dňom, kedy po dlhých útrapách druhej svetovej vojny zvíťazila v Partizánskom sloboda. Oslobodenie mesta si jeho zástupcovia a ďalší významní hostia pripomenuli o týždeň skôr, v utorok 26. marca.  

„Je veľmi dôležité, aby sme túto spomienku zachovali i pre ďalšie generácie, pretože musím skonštatovať, že sa to pomaly vytráca aj z učebných osnov pre naše deti. Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov už má veľmi málo priamych účastníkov odboja, ale o to dôležitejšie je, že tu zostali pozostalí po nich a vytvorili takzvané občianske združenie,“ uviedol Ján Žiak, predseda Oblastnej organizácie SZPB v Prievidzi. Do programu osláv sa opäť zapojila aj mládež. Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia žiaci vypustili do vzduchu symbolických 74 balónov. „Potrebovali sme trošku modernizovať oslavy tak, aby sme vytvorili väčšiu interakciu medzi vekovými kategóriami, pretože Slovenský zväz protifašistických bojovníkov má predovšetkým seniorskú časť členstva a zase základné a stredné školy vytvárajú priestor na to, aby aj takýmto neformálnym vzdelávaním získavali deti a mládež nejaké informácie, ktoré sú z prostredia alebo z obdobia druhej svetovej vojny,“ skonštatoval primátor Jozef Božik. 

Po slávnostných príhovoroch nasledovalo vypustenie bielych holubíc ako symbolu mieru, ktorý ani v dnešnej dobe nie je samozrejmosťou. Hrôzy vojny by sme si mali pripomínať ako výstrahu a poučenie pre mladú generáciu. „Ja som účastník občianskej vojny v bývalej Juhoslávii, takže viem, o čom je vojna. Prvý výbuch granátu by uviedol každého do reality a to, čo som prežil ja ako mladý človek, mal som 24 rokov, keď som išiel do občianskej vojny v roku 1993, to by som neprial nikomu z mladej generácie,“ vyjadril sa Jozef Krištof, člen Únie vojnových veteránov Slovenska. 

Úctu obetiam druhej svetovej vojny vzdali prítomní položením vencov k Pomníku padlých hrdinov na Námestí SNP. Súčasťou osláv bol aj 25. ročník Behu oslobodenia mesta. Zapojili sa do neho žiaci základných škôl a osemročného gymnázia, ktorí súťažili v jednotlivých vekových kategóriách. „Bol to tretí ročník, ktorý mal opäť medzinárodný charakter. Mesto Partizánske sa snaží sieťovať československé mestá, ktoré majú blízko k batizmu a blízko k československej vzájomnosti, preto tu opäť boli aj deti z Otrokovíc,“ doplnil primátor.Prví traja najúspešnejší v každej kategórii si za svoj výkon odniesli poháre a diplomy. Najlepšou školou sa stala Základná škola s MŠ na Veľkej okružnej.

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.