Zákaz vstupu do lesov v okolí Partizánskeho by mohol byť zrušený KONCOM JÚNA

832
zákaz vstupu do lesov, okres Partizánske

V okolí Topoľčian a Partizánskeho kvôli africkému moru ošípaných u diviačej zveri stále platí striktný zákaz vstupu do lesov. Ten bol vydaný ešte v apríli tohto roka. Situácia by sa však mohla zmeniť koncom mesiaca.

Podľa Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Prievidza neboli zatiaľ v zakázaných katastrálnych územiach nahlásené nové prípady afrického moru ošípaných u diviakov, čo sa ale môže kedykoľvek zmeniť. Ak sa však do konca tohto mesiaca nevyskytnú nové prípady nákazy, zákaz vstupu na lesné pozemky by mohol byť podľa Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Prievidza zrušený koncom júna. Nariadenie sa týka lesných pozemkov. Na polia alebo povodia rieky Nitry, kde sa diviaky môžu tiež vyskytovať, sa zákaz nevzťahuje. Sú však aj lúky, ktoré patria do lesného fondu, dané miesta preto verejnosť navštevovať nemôže.

Zákaz sa vzťahuje na šesť poľovných revírov

V okrese Partizánske zákaz platí v poľovnom revíri Tribeč, a to v katastrálnych územiach Ješkova Ves a Klátova Nová Ves. V poľovnom revíri Kostrín, v katastri obcí Klátova Nová Ves, Ješkova Ves, Veľký Klíž, Bošany. Rovnako je zakázaný vstup do poľovného revíru Hôrka – v katastrálnych územiach Brodzany, Krásno, Nedanovce, Chynorany, Turčianky a Bošany. Nariadenie sa vzťahuje aj na poľovný revír Bučina, v katastri obcí Veľký Klíž, Klátova Nová Ves, Turčianky, Krásno a Brodzany. Tiež na poľovný revír Osečná, v katastrálnych územiach obcí Brodzany, Kolačno, Malé Uherce a Partizánske.  V rámci poľovného revíru Vrch Hora ide o katastrálne územia Ješkova Ves a Veľký Klíž. Zákaz platí aj pre poľovný revír Vrchy Bošany, v katastrálnych územiach Bošany, Klátova Nová Ves a Baštín.

africký mor ošípaných u diviakov, zákaz vstupu do lesov

Za porušenie zákazu hrozí pokuta do výšky 3 320 eur. Nariadenie sa nevzťahuje na obhospodarovateľov lesných pozemkov, užívateľov poľovných revírov, členov lesnej stráže, poľovnej stráže, stráže prírody, členov rybárskej stráže, štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy a rovnako záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky.

Foto ilustračné: freepik.com