Zisťovali sme: Ako vybrať pre dieťa správnu strednú školu?

865

Čas podávania prihlášok na strednú školu je v plnom prúde. Ako zistiť to, čo dieťa potrebuje, pomôže aj niekoľko zásad. Boli sme sa na ne spýtať najpovolanejšej osoby – špeciálneho pedagóga. V Partizánskom je ním Svetlana Síthová. 

Kľúčová komunikácia

Prvou radou, ktorú nám, respektíve rodičom detí dala, bolo naučiť sa vhodne komunikovať s deťmi o tom, čo ich baví. „Nie však len štýlom, že sa pýtame, ktorý predmet ťa baví, ale treba sa pýtať aj to, prečo ho daný predmet baví, čo konkrétne ho na ňom zaujíma. Mnohokrát to môže byť totiž komunikatívny učiteľ alebo zábavné činnosti na hodine. Čiže školu treba analyzovať s deťmi po obsahovej stránke učebných predmetov, nielen dávať základné otázky. Musíme všetko poriadne zanalyzovať a stále sa detí pýtať,“ vysvetlilaSvetlana Síthová. Aj taká maličkosť, akou je spôsob položenia otázky, môže zavážiť v tom, či správne pochopíme pohnútky dieťaťa.„Pýtajme sa napríklad: ´Bavilo by ťa byť kuchárom?´ To znamená, celý deň stáť na nohách, stále vymýšľať nové recepty. ´Bavilo by ťa pracovať s ľuďmi, alebo pracovať v takom obore, kde sa musíš stále vzdelávať?´ Teda s deťmi rozoberajme aj to, čo nastane vtedy, keď nastúpia do daného zamestnania. Hovorme o tom, čo všetko každé zamestnanie so sebou prináša. Viaceré povolania sú pre deti lukratívne, ale z pozície rodičov poznáme viaceré aspekty, čo daná profesia od jednotlivca vyžaduje,“ dodala Síthová.

Druhým dôležitým momentom pri výbere strednej školy je zhováranie sa rodiča s učiteľmi. „Oni trávia veľa času s našimi deviatakmi, s našimi študentmi, žiakmi. Naozaj je dôležité pýtať sa triednych učiteľov, výchovných, školských a špeciálnych pedagógov, ako oni vidia to moje dieťa, aké schopnosti a danosti má, v čom vyniká a nevyniká,“ odporúča pedagogička.

Vidieť sa objektívne

Tretí fakt, na ktorý by sa mal rodič bližšie zamerať je samotná stredná škola. „Dnes nie je až taký úspech dostať sa na nejakú strednú školu, ale potom ju aj dokončiť. Takže v treťom bode by rodičia mali skĺbiť poznatky o tom, aký profil absolventa má daná stredná škola, aké má profilujúce predmety a aké sú schopnosti toho konkrétneho dieťaťa.Veľmi apelujem na rodičov, lebo oni si to svoje dieťa poznajú, takže ak má žiak nejaké ťažkosti, napríklad ak má dyslexiu, tak by mali byť veľmi kritickí na to, či ho dať napríklad na strednú zdravotnú školu. Tieto školy majú s týmto problém a neprijímajú deti s podobnými špecifikami pre možné chyby v práci a dôsledky, ktoré by z toho mohli vzniknúť. Vždy teda musíme brať ohľad aj na profil absolventa a zároveň na schopnosti dieťaťa,“ povedala Síthová.

Zhodnotiť treba aj trh práce, na ktorý by sme sa podľa odborníkov nemali pozerať len na základe aktuálnych možností pracovného trhu.„My nemáme veľa analýz o tom, ktoré povolania budú a nebudú o päť, desať rokov atraktívne. Avšak sú také povolania, že sú moderné len akoby vlnovo, preto dbajme aj o to, že nami zvolené povolanie nemusí byť populárne vždy,“ uzavrela pedagogička. No a napokon, tak dôležitú otázku, akou je voľba strednej školy, netreba odkladať na poslednú chvíľu. Naopak, rodičia by mali systematicky s deťmi pracovať, aby im pomohli čo najlepšie sa rozhodnúť.

Autorské články, na ktorých sa podieľajú viacerí redaktori z našej redakcie, resp. externe spolupracujúci redaktori.