AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH v okrese Partizánske neutícha: Vyskytli sa nové prípady nákazy

1375
zákaz vstupu do lesov, okres Partizánske, africký mor ošípaných u diviakov

Pred pár dňami sme informovali, že by zákaz vstupu na lesné pozemky kvôli africkému moru ošípaných u diviakov v okolí Partizánskeho mohol byť zrušený koncom júna. Situácia sa však skomplikovala. Objavili sa nové prípady nákazy.

Ako nás informovala starostka obce Klátova Nová Ves a zároveň predsedníčka Regionálneho združenia ZMOS Stredné Ponitrie Iveta Randziaková, dva nové prípady sa vyskytli v katastri obce Ješkova Ves. „Ľudia sa pýtajú, kedy bude zákaz zrušený. V lesoch rastú hríby, blížia sa letné prázdniny. Klátova je známa dolina, chodia sem na rodinné výlety i cykloturistiku, obľúbené sú napríklad Cibajky. Nerozumejú tomu, prečo má zákaz pokračovať,“ poznamenala Iveta Randziaková. Podľa nej by sa skôr malo zamerať na opatrenia týkajúce sa veľkochovov ošípaných, aké sú v Chynoranoch a Tesároch.

Človek neochorie, ale nákazu prenáša

Africký mor ošípaných nie je prenosný na ľudí a iné druhy zvierat. Nákazu však môžu preniesť, tým pádom sa môže dostať k veľkochovom. Ako však dodáva, nariadenia sú na to, aby sa dodržiavali. „Mám záujem zúčastniť sa na krízovom štábe príslušného úradu, ktorý bude rozhodovať o ďalšom postupe. Požiadala som, aby som mohla zastupovať obce a vyjadriť postoj občanov k danému nariadeniu. Ak je zákaz už raz vydaný, treba ho dodržiavať, ale chceme navrhnúť aj inú cestu, ako napríklad väčšiu ochranu chovov v Chynoranoch,“ uviedla Iveta Randziaková. Ľudia tiež poukazujú na to, že oni síce do lesov nemôžu, ale stále v nich napríklad prebieha ťažba. „Podľa ďalších nálezov to ale vyzerá tak, že zákaz bude pokračovať ďalej,“ dodala starostka Klátovej.

Za porušenie zákazu hrozí pokuta do výšky 3 320 eur. O poľovných revíroch, na ktoré sa nariadenie vzťahuje, sa dočítate tu: Zákaz vstupu do lesov v okolí Partizánskeho by mohol byť zrušený KONCOM JÚNA

Foto ilustračné: freepik.com

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.