Cestu Veľké Uherce – Skýcov otvoria zrejme v závere júla, vjazd i vstup sú ZAKÁZANÉ

1018
rekonštrukcia cesty veľké uherce - skycov

Mnoho vodičov sa oprávnene pýta, kedy sa sprevádzkuje úsek cesty II/511 Veľké Uherce – Skýcov. Uzatvorená je od 3. apríla 2023 v dôsledku komplexných rekonštrukčných prác.

Stavebné práce sa už podarilo ukončiť aj na tretej etape, momentálne tak prebieha kolaudačné konanie. To podľa našich informácií skončilo bez pripomienok, odbor dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Prievidzi by mal v najbližších dňoch vydať kolaudačné rozhodnutie.

Počas nasledujúcich 30 dní sa bude čakať na to, či sa niekto voči rozhodnutiu odvolá. Ak sa tak nestane, cesta by sa mohla pre vodičov otvoriť po 22. júli.

Aj napriek tomu, že pri zástavke Fatimová, teda pri vstupe na zrekonštruovaný úsek, sú umiestnené ťažké panely, niektorí vodiči sa i tak snažia vozovku využiť. Ďaleko sa však nedostanú, takéto panely sú aj na konci obnoveného úseku.

To, že ide o stavenisko nám potvrdil Branislav Vožňák, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Partizánskom. „Uvedená cesta je stále uzavretá, ide o stavbu, kde je vstup ako aj vjazd zakázaný,“ konkretizoval riaditeľ.

Odpovedal nám aj na otázku, čo hrozí, ak auto vojde na neskolaudovanú cestu. Vodiči sa v tom momente dopustia priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle zákona o priestupkoch. Účastník cestnej premávky sa dopúšťa porušenia ustanovenia zákona o cestnej premávke, nakoľko neuposlúchol pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Za uvedené konanie je možné priestupcovi v blokovom konaní uložiť pokutu do 50 eur a v správnom konaní možno uložiť pokutu do 100 eur,“ vysvetlil Branislav Vožňák.

Viac k téme: FOTO: Dva úseky rekonštruovanej cesty na Skýcov hotové

Foto: mm

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.