Fond na podporu športu rokoval v Partizánskom: Ocenili stav mestských športovísk

60
fond na podporu sportu kk drap partizanske

Partizánske bolo v dňoch 13. a 14. marca miestom výjazdového zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu. Šestnásťčlenná delegácia zavítala do mesta na pozvanie primátora a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika, ktorý je od jesene minulého roka členom správnej rady tejto verejnoprávnej inštitúcie.

Vedenie mesta si pre hostí, ktorí vo fonde zastupujú Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský zväz ľadového hokeja, Slovenský futbalový zväz, mestá a ďalšie významné inštitúcie, pripravilo dvojdňový program.

„Prvý deň sme sa venovali návšteve Partizánskeho, mohol som ukázať kľúčové športoviská, ktoré jednak potrebujú rekonštrukciu, alebo aj tie, ktoré sme vybudovali z vlastných alebo kombinovaných prostriedkov, kde nám pomáhala aj súkromná nadácia, napríklad keď išlo o Športové centrum Radovana Kaufmana,“ uviedol primátor Jozef Božik.

fond na podporu zimny stadion partizanske

Športoviská plné trénujúcich detí

Spolu s delegáciou, ktorú viedol predseda fondu Lukáš Pitek, si v stredu 13. marca prezreli Zimný štadión, Mestský futbalový štadión Karola Jokla, Mestskú športovú halu, Letné kúpalisko Dúha, obzreli si cyklochodník na hrádzi, zavítali do Športového centra pri Základnej škole Radovana Kaufmana a v závere prehliadky navštívili športový areál pri Základnej škole Rudolfa Jašíka. „Teší ma, že absolútne neplánovane bolo každé jedno športovisko plné trénujúcich detí a trénerov a kolegovia z fondu tak mali možnosť vidieť, akým spôsobom sa vďaka aktivizmu, dobrovoľníctvu a podpore mesta môžu rozvíjať deti a mládež,“ dodal primátor.

„Osobne mám veľmi príjemný dojem. Keby vidím každé okresné mesto, že má takýto rozvoj športovej infraštruktúry a v takomto stave, tak by sme mali veľmi radostné pôsobenie vo Fonde na podporu športu. Oceňujem aj kroky pána primátora, že už štvrté funkčné obdobie veľmi intenzívne napreduje v rámci športovej infraštruktúry,“ vyjadril sa pochvalne na adresu vedenia samosprávy predseda fondu Lukáš Pitek.

fond na podporu sportu fk tempo partizanske

fond na podporu sportu fk tempo partizanske

fond na podporu zs rudolfa jasika partizanske

fond na podporu sportu cyklochodnik partizanske

Prioritou sú vonkajšie kabíny

Primátor, ktorý hostí sprevádzal spolu s viceprimátorom mesta Vladimírom Karáskom, im predstavil aj plány ďalšieho rozvoja športovej infraštruktúry v meste: „Bol by som rád, keby sa nám v budúcnosti, tak ako sa nám už podarilo získať zdroje na absolútne novú telocvičňu pri Základnej škole vo Veľkých Bieliciach, podarilo získať kombinované prostriedky, aj fondové, aj mestské, z hľadiska rozpočtu na to, aby sme v prvom rade zmodernizovali vonkajšie kabíny alebo postavili nové pri zimnom štadióne, aby sa nám do budúcna podarilo zrealizovať rekonštrukciu športovej haly alebo vybudovanie novej a v neposlednom rade je cieľ futbalového hnutia v našom meste, keďže viac ako 300 detí sa venuje futbalu, aby sme tu mali umelý tréningový trávnik, ktorý zatiaľ ako okresné mesto nemáme.“

Rokovaním zavŕšili program

Na druhý deň, vo štvrtok 14. marca program pokračoval v malej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom. Konalo sa tam 48. zasadnutie Správnej rady Fondu na podporu športu za prítomnosti Jozefa Božika ako člena rady.

Ešte predtým, než sa oficiálne začalo rokovanie, sa pozornosť hostí sústredila na 10-minútový zostrih, prezentáciu významných mestských športovísk v Partizánskom, vrátane tých, ktoré v predošlý deň navštívili osobne.

fond na podporu sportu spravna rada

Foto: mtp, FB Chceme zmenu v Partizánskom