Nárok na milióny eur z Fondu spravodlivej transformácie má aj Partizánske

361
Námestie SNP Park Jana Antonína Baťu Partizánske

Samospráva chce byť čo najlepšie pripravená na čerpanie financií z Fondu spravodlivej transformácie (FST). Preto iniciovala prvé rokovanie so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktoré projekt zastrešuje. To sa uskutočnilo v piatok 29. apríla na pôde mestského úradu.

Mechanizmus spravodlivej transformácie vznikol ako súčasť Európskej zelenej dohody s cieľom zabezpečiť, aby sa pri transformácii na klimaticky neutrálne hospodárstvo nezabudlo na žiadny región.

Plán musí schváliť Európska komisia

V rámci Slovenska ide o viacero lokalít, medzi nimi je i horná Nitra, teda okresy Prievidza a Partizánske. Predpokladá sa, že viac ako polovica z vyčlenených 459 miliónov eur poputuje práve do tohto regiónu.

„Základom je dokument s názvom Plán spravodlivej transformácie, ktorý rieši dôsledky, ktoré vzniknú transformáciou regiónu. V prípade hornej Nitry ide o skončenie dvoch hlavných aktivít priemyslu do konca roka 2023, a to ukončenie ťažby hnedého uhlia v Hornonitrianskych baniach Prievidza a jeho spaľovanie v elektrárni Nováky,“ vysvetlil počas stretnutia s vedením samosprávy Stanislav Voskár, projektový manažér Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Rezort za plán zodpovedá, predpokladom čerpania peňazí z Fondu spravodlivej transformácie je jeho schválenie Európskou komisiou.

Stretnutia sa zúčastnil projektový manažér MIRRI SR Stanislav Voskár (vľavo)

Stretnutia sa tiež zúčastnila tzv. implementačná jednotka, ktorá vznikla v rámci projektu Lepší Trenčiansky kraj podporovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom je odborná podpora žiadateľov pri príprave projektov – od predloženia žiadostí až po financovanie.

FST chce podporovať oblasti, akými sú digitálna pripojiteľnosť, technológie čistej energie, znižovanie emisií, obnova priemyselných lokalít či rekvalifikácia pracovníkov. MIRRI SR predpokladá, že prvé výzvy by mali byť zverejnené ešte v tomto roku. Zapojiť do nich sa bude môcť nielen verejný sektor, ale aj podnikatelia či neziskové a mimovládne organizácie.

Participatívne rozdelenie financií

„Budem sa snažiť v rámci ďalších rokovaní dosiahnuť rozdelenie vyčlenených prostriedkov tak, aby kopírovalo počty obyvateľov. Okres Prievidza je v tomto ohľade trikrát väčší ako ten náš, preto by delenie peňazí malo byť na úrovni 75 a 25 percent. Zároveň polovica obyvateľov Partizánskeho okresu žije v meste, takže z 25-tich percent by jedna polovica mala smerovať priamo do mesta, druhá do obcí,“ vysvetlil primátor Partizánskeho Jozef Božik.

Čo najmenšia závislosť od plynu

Veľmi dôležitá, najmä v posledných týždňoch, sa ukazuje energetická efektivita, samospráva v tejto súvislosti už zabezpečila audit 22 budov. „Z udalostí na Ukrajine je zrejmé, že musíme byť čo najviac sebestační, teda čo najmenej míňať plyn a čo najviac využívať elektrickú energiu, ktorú si sami vyrobíme. Cieľom bude vybrané budovy zatepliť, vymeniť okná a využívať napríklad fotovoltickú energiu. Ďalším dôvodom k tomuto kroku je prudký nárast energií, v Partizánskom je aktuálne cena energií na 10-násobku toho, aká bola v minulom roku,“ upozorňuje primátor.

Nové miesta i podmienky pre život

Jedným z hlavných následkov transformácie hornej Nitry bude zánik 2 300 pracovných miest, v tejto oblasti vidí rezort potenciál najmä v súkromnom sektore. „To, čo je potrebné riešiť, je diverzifikácia ekonomiky. Fond bude podporovať aj vznik nových príležitostí zamestnať sa, preto sa pripravujú výzvy aj pre firmy, ktoré vedia nové miesta vytvoriť,“ vysvetlil Stanislav Voskár.

Okrem toho plán víta projekty, ktoré povedú k návratu mladých a talentovaných ľudí späť na hornú Nitru. „Mnohí sa po ukončení vysokej školy naspäť nevrátia, čo vedie k celkovému starnutiu obyvateľstva v regióne. Toto potrebujeme zvrátiť vytvorením atraktívnych pracovných miest pre mladých,“ doplnil projektový manažér MIRRI SR.

Foto: msk, mm