23.04.2019 Meniny má Vojtech

O novinách

Týždenník TEMPO prináša každý pondelok informácie zo života samosprávy, obcí okresu, príbehy rodákov, reportáže z kultúrnych  podujatí a kvalitný športový servis. Noviny sa stali dôležitým a spolu s mestskou televíziou hlavným informačným zdrojom v okrese  Partizánske pre viac ako 25.000 obyvateľov. Od roku 2011 je vydavateľstvo obchodnou spoločnosťou so 100% majetkovou  účasťou mesta Partizánske, ktoré tým deklarovalo svoj zámer o zachovanie novín ako kultúrneho dedičstva. O obsahovú stránku, grafiku, ekonomiku a celkový imidž sa stará 7 pracovníkov.

Okrem novín vydavateľstvo TEMPO produkuje v rámci svojej vydavateľskej činnosti pohľadnice, bulletiny, publikácie a každoročne aj stolový kalendár.